Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan publiceras på sidan efter det att den har besvarats, om du kryssar i "godkänner publicering”.
Om du inte godkänner publicering så visas inte frågan på sidan. Den skickas då endast som e-post till bildombudsmannen.se

1. Endast frågor på svenska är tillåtna
2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

Fråga: Hej
Kan jag teckna ett porträtt av en känd person och trycka upp?
Finns det några specifika regler, även om jag gör min egen tolkning utifrån ett foto.
Jag minns att jag läst att det inte får vara "kopierat" ett fotografi, stämmer det?
Eller har exvis kändisen i fråga "patent" på sitt ansikte.
Signatur : Maria

Teckna kändisar utifrån fotografi kräver tillstånd

Om du tecknar med ett fotografi som förlaga måste du alltid fråga fotografen om lov. Upphovsrättslagen skyddar inte bara mot exakta kopior utan även mot bearbetningar av ett fotografi. Om du ska använda fotografierna i marknadsföring behöver du också fråga personen du tecknar om lov.
Fråga: Jag var för ett år sedan med som föreläsare på ett finansevent i Göteborg som kallas Investomania. Nu ska de köra eventet igen och jag har tydligt sagt ifrån att jag inte vill vara med och inte förknippas med eventet. Vid ett tiotal tillfällen har jag bett de ta bort bilden på mig och all text som rör mig. Jag har bara fått en massa trams till svar som: "du borde vara stolt att du är med på bilden" osv. Inget händer och jag undrar om det är lagligt att använda mig som dragplåster utan antingen ersättning?
Sidan heter investomania.se
Med vänlig hälsning
Tobbe
Signatur : Tobbe

Ersättning för bild i marknadsföring

Om bilden används på dig i marknadsföring så har du rätt till ersättning och skadestånd enligt lagen om namn och bild i reklam. Det är inte tillåtet att använda bilder på dig utan ditt tillstånd. Kräv ersättning. Om du behöver hjälp kontakta oss på ohman@bildombudsmannen.se.
Fråga: Hej! Jag brukar passa en killkompis barn ibland. Jag har lagt ut bilder på detta barn (helt vanliga vardagsbilder när vi gungar/fikar) på min blogg. När barnets mamma såg dessa bilderna kontaktade hon barnets pappa och sa att hon skulle polisanmäla mig eftersom jag lagt ut bilder på deras barn utan hennes godkännande. Pappan sa dock till mig att jag skulle skita i henne eftersom att han godkänner det. Jag har tidigare lagt ut många bilder på detta barn då jag tidigare varit vän med även mamman. Men nu eftersom vi inte är vänner längre vill hon då polisanmäla mig för de nya bilderna. Hur är lagen? Jag har ju pappans godkännande, måste man ha mammans också? Dessutom har hon ju ej kontaktat mig själv för att be mig ta bort någon bild så om pappan ej hade berättat detta för mig hade jag aldrig vetat att hon ogillar det. Tacksam för svar!
Signatur : Undrar

Tillåtet att lägga upp bilder

Så länge fotografierna är tagna på allmän plats, inte kan uppfattas som kränkande och inte används i marknadsföring finns det inget som hindrar dig från att lägga upp bilderna. Det man bör tänka på att det blivit allt vanligare med skyddad identitet och att det kan finnas andra skäl till att föräldrar eller barnen själva inte vill finnas på internet.
Fråga: Hej.
Kan man låta sig inspireras av ett känt konstverk (t. ex. Mona Lisa eller Sista Nattvarden) för att skapa en helt ny bild (fotad, photoshoppad) i syfte att marknadsföra eller förpacka en produkt?
Med vänlig hälsning, Henrik
Signatur : hlindqvist

Tillåtet att inspireras av idéer

Både Mona Lisa och Nattvarden är fria från upphovsrätt eftersom Leonardo da Vinci varit död i mer än 70 år. Du kan använda dem fritt. För andra kända konstverk där upphovsmannen fortfarande är vid liv eller det inte har gått 70 år efter det år upphovsmannen dog krävs tillstånd. Om du skapar en helt ny bild med dina egna fotografier behöver du inte något tillstånd, upphovsrätten tillhör dig som fotograf. En idé är inte skyddad av upphovsrätten.
Fråga: När jag sökte på mitt namn på nätet, som jag brukar göra då o då upptäckte jag att företaget AllPosters säljer en av mina bilder på sin hemsida som konstfotografi helt öppet - där mitt namn t o m finns med!!?
Jag har aldrig sålt bilden till dem eller varit i kontakt med dem. Bilden "A glass of red wine". Man har t o m med lagt sin logga på den!
Vad kan jag göra/har ni hört talas om AllPosters tidigare?
http://www.allposters.com/-sp/A-Glass-of-Red-Wine-Posters_i14535092_.htm
Tacksam för svar
Vänlig hälsning
Anders Ludvigson
Signatur : aludvigs

Försäljning av AllPosters utan tillstånd

Dokumentera allt med utskrifter och skärmdumpar där adressen, intrånget och datum framgår. Tänk på att Allposters har 24 internationella hemsidor. Fakturera därefter skälig ersättning och skadestånd för utnyttjandet. Om Allposters inte vill betala eller ni vill ha vår hjälp kontakta oss på ohman@bildombudsmannen.se.
Fråga: Hej.
Jobbar på ett kommunalt bildarkiv där vi har lagt ut lågupplösta (72dpi) bilder på nätet för att allmänheten ska kunna få titta på dom.
Nu har en man tagit kontakt med oss om bilder som han vill publicera i en bok med en upplaga av 200 böcker. Han har plockat ut 30 st bilder som utgör en halvsida var. När jag uppgav vårt pris som han tyckte var för dyrt, sa han att han kunde ta bilderna från nätet och sätta in i boken eftersom upphovsrättstiden har gått ut. Sa till honom att vi äger bilderna, men han påstår att han läst på och att det är bara att plocka våra bilder som saknar upphovsrätt. Somliga bilder deponerar vi bara. Är detta lagligt från hans sida? Om inte vart kan jag läsa om detta ?
Med vänliga hälsningar
UL
Signatur : UL

Skyddstid för arkivbilder

Upphovsrättslagen innehåller bestämmelser om skyddstiden för fotografier. När skyddstiden gått ut är fotografierna fria att använda. Det finns två olika skydd för fotografier. Alla fotografier är skyddade som fotografiska bilder och är skyddade i 50 år efter att fotografiet togs. Fotografier kan även vara skyddade som fotografiska verk som är skyddade i 70 år efter det år upphovsmannen dog. På fotografiska verk ställs krav på att fotografiet är fotografens egen intellektuella skapelse, medan det inte finns något sådant krav på fotografiska bilder. Det som rör till det hela är att skyddstiden har ändrades i omgångar under 90-talet när den gamla fotolagen upphörde och skyddet för fotografier införlivades i upphovsrättslagen. Tidigare var fotografiska bilder bara skyddade i 25 år, detta innebär att fotografiska bilder som är tagna före 1969 inte är skyddade. Däremot kan fotografiska verk tagna före 1969 vara skyddade eftersom skyddstiden sträcker sig efter upphovsmannen dött. Skyddstiden hittar du i upphovsrättslagen 43 § och 49 a §.
Fråga: Hej
Jag har en fråga gällande min systerson.
Han har en klasskamrat som filmar honom och deras klasskamrater, vet dock inte under vilka situationer, och han och klasskamraterna känner obehag och oro av att klasskamraten filmar dom och sedan lägger ut på Youtube utan deras eller målsmans godkännande. Dom är minderåriga.
Så min fråga är om klasskamraten får göra så?
Med vänlig hälsning/ Maria
Signatur : Maria

Kan vara kränkande att filma annan utan tillstånd

Filmerna kan innebära ett brott om de utgör förtal eller kränkande fotograferingen. Kränkande fotografering gäller om fotograferingen sker hemligt och i ett privat utrymme. Om filmerna är kränkande och laddas upp på internet kan de även vara i strid med personuppgiftslagen. Skolan kan också ha regler om förbud mot filmning i skolans lokaler.
Fråga: Personen i fråga har sin Instagram öppen för alla att se och har tagit flera kort där mina barn är med, bl.a. ett när min dotter sover. Nattlinnet har glidit upp och ligger där i trosor. Barnen är under 10 år. Övriga kort är normala bilder. Har bett personen i fråga att ta bort bilderna, då jag och pappan inte tycker att det är okej att lägga upp bilder på dom utan tillåtelse, men hen gör inte det.
Vad kan jag göra?
Tack på förhand!
Signatur : En förälder

Instagram tar bort olämpliga bilder

Anmäl detta till Instagram för att försöka få bort fotografiet. Instagram har tips till föräldrar här https://help.instagram.com/154475974694511/. Om fotografierna är tagna i smyg och i privata utrymmen kan handlingen vara kränkande fotografering enligt brottsbalken.
Fråga: Hej,
Skrev till er för en tid sen men har inte fått något svar. Upprepar därför frågan:
Jag arbetar med träsnideri och ska ställa ut. Är det tillåtet att göra enstaka träsniderier av seriefigurer eller kända barnboksfigurer och ha med dem på en utställning?
"Tacksam för svar"
Signatur : tacksam för svar

Trädsniderier av kända figurer kräver tillstånd

Du behöver upphovsmannens tillstånd om du vill göra trädsniderier av figurerna. Upphovsrätten skyddar mot bearbetningar och överföringar till andra konstarter, i detta fall till dina trädsniderier. Det är bara tillåtet om figurerna är så pass gamla att de inte längre omfattas av upphovsrättslagen. Skyddet för figurerna gäller i 70 år efter det år upphovsmannen dog.
Fråga: Hejsan, kan jag göra karikatyrer, bilder av kända personer och sedan sälja utan deras tillåtelse?
Signatur : Ann

Teckna kändisar utifrån fotografi kräver tillstånd

Om du tecknar med ett fotografi som förlaga måste du alltid fråga fotografen om lov. Upphovsrättslagen skyddar inte bara mot exakta kopior utan även mot bearbetningar av ett fotografi. Om du ska använda fotografierna i marknadsföring behöver du också fråga personen du tecknar om lov.
Fråga: Hej!
Jag jobbar i en ideell förening och vi har under åren samlat på affischer vi själva har tryckt, andra föreningars affischer eller som vi har fått. Några av affischerna är producerade av oss själva och i en del fall finns foto med på affischen. I andra fall är det andra organisationers affischer och i en del fall med foton. Vi har också affischer från andra länder som vi har fått. De flesta affischerna är från 80-talet och de har producerats för att spridas offentligt. Nu har vi fotograferat av dem och undrar följande:
Kan vi publicera dem på vår hemsida?
Kan vi trycka en kalender med utvalda affischer och sälja den?
Signatur : Nyfiken

Affischer på internet och i en kalender

För att få lägga ut affischerna på er hemsida eller trycka upp en kalender behöver ni tillstånd från den som äger rättigheterna till affischerna. Upphovsrätten gäller i 70 år efter det år upphovsmannen dog.
Fråga: Jag har lagt upp en bild på instagram som sedan en kommun lagt upp på sin egen twitter med en text och sedan en tagg med mitt användarnamn från instagram.
Jag har dock inte fått någon fråga om dom får publicera bilden utan upptäckte detta av en slump nu några månader senare.
Kan jag kräva ersättning eller är det fritt fram att dela vidare någon annans bild så länge man taggar personen i fråga?
Signatur : Wiccy

Inte tillåtet att reposta fotografiet

Det är inte tillåtet att ladda ner fotografier för att sedan lägga upp det på nytt. Att reposta ett fotografi innebär en exemplarframställning och ett nytt tillgängliggörande vilket kräver fotografens tillstånd. Detta gäller oavsett om upphovsmannen taggas i fotografiet eller inte. Ni har rätt att kräva ersättning för utnyttjandet.
Fråga: Om elever som går en fotokurs på gymnasiet fotograferar till skolans hemsida,facebook m.m. vilka rättigheter har eleven angående sina bilder? Alltid få sina namn vid den tagna bilden? Får skolan använda bilderna fritt eller är det till enbart det som kommit överens om tidigare?
Roligt att kunna ge sina fotoelever riktiga uppdrag på skolan men jag vill informera dem om deras rättigheter innan när de tar bilderna och om det är skillnad på elever som undervisas eller om det är en anställd som tar bilderna?
Signatur : Bea

Eleverna på en fotokurs äger upphovsrätten

Det är eleverna som äger upphovsrätten till fotografierna om det inte finns någon annan överenskommelse. Skolan har inte rätt att fritt använda fotografierna elevens tillstånd. Utöver detta måste elevens namn anges. En elev som undervisas kan inte jämställas med en anställd fotograf som får betalt för att ta fotografier. Vi på Bildombudsmannen ställer oss positiva till att eleverna undervisas och informeras om deras rättigheter enligt upphovsrättslagen. Detta är något som tyvärr saknas i dagens samhälle där majoriteten av befolkningen själva i stor utsträckning är kreatörer när de fotograferar och skapar. Vi har även möjlighet att tillhandahålla undervisning om upphovsrätten för eleverna. Om ni vill ha mer information om detta eller har närmare frågor om elevernas rättigheter är ni välkomna att kontakta oss på ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej! Jag har skapat en poster jag säljer i vissa utvalda butiker och själv på nätet och när jag var ute på en restaurang så såg jag plötligt att en av mina bilder hängde på väggen på denna restaurang utan att jag har blivit upplyst om detta.
Har de rätt att visa min konst i sin restaurang utan att fråga/skriva mitt namn? När de har köpt tavlan i en butik/nätet?
Signatur : Jonas

Det är tillåtet att visa fysiska exemplar av kostnverk

Om restaurangen har köpt ett exemplar av din poster så har de rätt att visa det fysiska exemplaret offentligt genom att hänga upp det på väggen utan att fråga dig. När ett verk visas offentligt så ska upphovsmannens namn anges i enlighet med god sed, detta gäller även lovliga utnyttjanden. Var denna gräns går i ditt fall är oklart eftersom det inte framgår om din poster är signerad. Om signaturen syns är detta troligtvis tillräckligt.
Fråga: Hejsan
La nyss upp en fråga men tänkte vara tydligare.
Jag och min sambos företag har gått i konkurs och tidningen vill tydligen skriva om detta fast vi inte vill vara med i artikeln tänker dom lägga upp en bild på oss fast vi inte vill att dom ska göra det. Kan dom göra så?
Bilden är upplagt i tidningen för över 1 år sedan i en annan artikel
Signatur : Företag

Tidningen får skriva om företag som gått i konkurs

Om det är ni som har tagit fotografiet får tidningen inte lägga upp fotografiet utan ert tillstånd. I övrigt har tidningen rätt att skriva om konkursen. Tidningen måste dock följa pressetiska regler och får inte förtala er som personer i artikeln.
Fråga: Hej!
Jag och mina kollegor arbetar med att trycka upp en liten informationsbok för våldsutsatta barn. Vi har hittat bilder för färgläggning på www.malarbok.nu som vi vill använda i boken. På hemsidan står det att man får skriva ut bilderna, men vi undrar nu om vi har tillåtelse att använda bilderna och trycka upp dem i vårt info-material?
Mvh Therese
Signatur : Therese

Fråga alltid upphovsmannen först

Ni har inte rätt att använda bilderna i er informationsbok. För att få använda bilderna måste ni först kontakta upphovsmannen och få personens tillstånd.
Fråga: En FB-vän i USA har lagt ut en bild på FB som jag har tagit på en tillfällig konstinstallation i min hemstad i Sverige. Publicerade själv bilden på FB i somras. Vad ska/kan jag göra?
Signatur : Gitarren

Fotografi på Facebook

Du som fotograf äger rätten till din bild av konstinstallationen. Eftersom konstinstallationen varit tillfällig kan dock ditt fotografi kräva tillstånd från upphovsmannen till konstinstallationen. Oavsett detta så gör personen i USA intrång i din upphovsrätt och du kan kräva ersättning för utnyttjandet. Se till att dokumentera intrånget och sänd en faktura. Om du bara vill att personen ska ta bort fotografiet kan du anmäla till Facebook att fotografiet gör intrång i din upphovsrätt.
Fråga: Får man använda sig av tecknade gratisbilder från t.ex clipart för att skapa en tecknad film för att sedan lägga ut på youtube?
Signatur : Lia

Kontrollera alltid rättigheterna, ingenting är gratis

Det är alltid viktigt att först kontrollera rättigheterna. Du måste kontrollera vilka licenser och avtal som gäller clipart för att veta vad du får göra med dem. Det är sällan något är gratis. Om du använder dig av något som sägs vara gratis ska du få detta skriftligen, annars är risken att rättigheterna tillhör någon annan och du får betala ersättning och skadestånd.
Fråga: Svt visade ett program för några veckor sedan vari helt plötsligt känsliga foton och filmsnuttar kom upp på en väninna till mig tagna på 70-talet.
Svt har dröjt med svaret men då jag nu varit på dem igen o igen lovar de återkomma då de kontaktat redaktören för aktuellt program.
Min fråga till dem och er är FÅR MAN VISA BILDER O FILMER UTAN ATT TA KONTAKT MED PERSONEN DET GÄLLER ?
Signatur : Madde

Tillåtet om man äger rättigheterna

Det är tillåtet att visa bilder och filmer så länge man innehar rättigheterna till materialet och det inte visas i marknadsföring. Om det är du eller din väninnan som äger rättigheterna till materialet har ni rätt att kräva att materialet inte visas och få ersättning för utnyttjandet.
Fråga: Jag arbetar på en sportbar och ansvarar för våra sponsrade inlägg på facebook. Vi betalar för rättigheterna att visa i stort sett alla matcher, både svenska och internationella.
Min arbetsgivare menar att jag ska använda mig av spelande lags klubbmärken i marknadsföringen då han anser att vi faktiskt betalar för rätten att sända matchen och att vi inte missbrukar logotypen eller klubbmärket. Jag håller inte med honom men kan inte motbevisa honom.
Så min första fråga är: Vem av oss har rätt?
Min andra fråga lyder: Om min arbetsgivare nu ändå ger mig direktiv att publicera upphovsrättskyddat material och vi blir stämda, kan jag som publicerat dessa bilder på arbetsgivarens facebooksida råka illa ut?
Signatur : Mikael

Klubbmärken är skyddade

Det är viktigt att särskilja vilka rättigheterna ni betalar för. Om ni betalar för att få visa matcher innebär inte det att ni har rätt att använda klubbmärkena i sponsrade inlägg. Klubbarna kan anse att detta utgör intrång i deras varumärken eller vara i strid med marknadsföringslagen. Kontakta innehavarna av rättigheterna och kontrollera hur ni får använda märkena. Om märkena används på arbetsgivarens Facebooksida är det arbetsgivaren som är ansvarig.

Sidor