Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan publiceras på sidan efter det att den har besvarats, om du kryssar i "godkänner publicering”.
Om du inte godkänner publicering så visas inte frågan på sidan. Den skickas då endast som e-post till bildombudsmannen.se

1. Endast frågor på svenska är tillåtna
2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

Fråga: Hej, jag är en videofilmare och har sålt material tidigare till en kund. Nu upptäcker jag att kunden i andra produktioner använt filmade avsnitt som jag är upphovsman till. Får man verkligen göra så?
Signatur : Pelle

Kunden måste fråga dig

Nej, upphovsrätten är personlig. Kunden måste fråga dig och göra upp om ersättning för att använda ditt material på nytt, såvida du ej träffade avtal om annat när du sålde ditt material första gången, Det är upp till den som använder materialet att bevisa att han eller hon har tillstånd till det.
Fråga: Kan man verkligen ha delad upphovsrätt till en bild? Jag har tagit bilder av en dansgrupp och nu påstår dansgruppen att de skulle ha en delad upphovsrätt med mig.
Signatur : fotograf

Det är inte min uppfattning

Det är inte min uppfattning att man kan ha delad upphovsrätt till en bild på det här sättet. Fotografen har ensam upphovsrätt till sitt verk t ex en bild av en staty. Sedan är det en annan sak att konstnären kan ha en närstående rättighet dvs kan kräva ersättning för sitt verk när bilden publicerats. I ett kommande förslag till lagstiftning har föreslagits något liknande som i frågeställningen, men de fotoorganisationer som svarat på remissen har varit mycket negativa till någon ändring av nuvarande upphovsrättslag.
Fråga: Jag har fått veta att det är förbjudet att publicera bilder på folk om man inte först fått deras medgivande, men att det däremot är tillåtet att ha dessa för privat bruk. Om jag publicerar bilderna på en lösenordsskyddad hemsida där endast familjen har tillgång, vad gäller då?
Signatur : undran

Att publicera bilder på

Att publicera bilder på människor utan deras medgivande går bra i tidningar, böcker, film och i television. Det är när man lagrar ned dem i en databas som det är problematiskt. En publicering på en öppen hemsida på Internet får först ske efter tillstånd enligt personuppgiftslagen eftersom bilden utgör en personuppgift. Även en privat "hemsida" är en databas och lagen gör egentligen ingen skillnad på detta. En annan sak är att ingen utöver familjen kanske vet om att sidan finns.
Fråga: Hejsan. En liten fundering. Ifall vi gör en hemsida åt ett företag, det företaget skickar oss text och bilder som ska vara på hemsidan. Vi gör klart hemsidan och säljer den till företaget. Efter ett tag hör ett annat företag av sig till oss och påpekar att det var deras texter och bilder som vi la upp på hemsidan. Vems fel är det?
Signatur : Mattias

Företaget som gav er

Företaget som gav er bilderna och som ger ut hemsidan. Jag förutsätter att adressen till hemsidan är företagets. Det är alltid bäst att gardera upp sig med ett avtal med ett levererande företag att de är ansvariga för att relevanta upphovsrättsavtal finns beträffande det material som de levererar till er. Kom också ihåg att t ex fotografens namn alltid skall anges, så att ingen tvistefråga därom behöver uppstå.
Fråga: För att publicera en bild av en person på Internet så måste man ha personens medgivande. Men räcker det med en muntlig överenskommelse eller måste det finnas skriftligt?
Signatur : Linda

I Sverige gäller även

I Sverige gäller även muntliga avtal, men hur bevisar man vad som överenskommits vid en eventuell tvist? Bäst är skriftliga avtal med en beskrivning hur bilden får användas.
Fråga: Får jag med dataprogram ta fram en bild från en film och publicera den?
Signatur : Undrande

Nej, dels så manipulerar man

Nej, dels så manipulerar man filmen och skapar från ett filmverk ett fotografiskt verk, vilket man ej får göra utan upphovsmannens tillstånd, dels så har filmfotogrqfen eller upphovrättsinnehavarna till filmen rätt även till det fotografiska verket. Att publicera en sådan bild kan bli dyrt. Se priser i BLF:s cirkaprislista som du kan beställa på www.blf.se
Fråga: Jag har tagit en bild från Internet och överfört den till en T-shirt. Är det ok att jag massproducerar sådan T-shirt med t ex en idolbild?
Signatur : Undrande

Upphovsmannen har alltid sin rätt kvar.

Nej, upphovsmannen har alltid rätt till sitt ursprungliga verk även om det bearbetas. För att utnyttja någons verk kommersiellt måste man alltid ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
Fråga: Låt oss säga att jag tar ett fotografi från nätet och förvanskar det så mycket så att det inte går att känna igen originalfotografiet. Detta kan hända om jag gör en ikon eller en logga och använder ett fotografi som råmaterial. Gäller upphovsrätten fortfarande för personen som tagit fotografiet, eller är det då jag som är ägare till den nya bilden jag skapat?
Signatur : Janne

Upphovsrätten gäller

Ja, upphovsrätten gäller fortfarande för det ursprungliga fotografiet och du har inte rätt att använda din nya skapelse, som du har upphovsrätt på, utan tillstånd från den som skapat det ursprungliga verket. Ett exempel är Gevaliaannonserna "Ett oväntat besök". De skapades av många fotografier, som köptes rättigheterna till och ett nytt verk skapades. Gevalia hade upphovsrätt till det nya bearbetade verket, men endast om man skaffat sig tillstånd av de ingående verken.
Fråga: Får man lägga ut bilder på personer på Internet hursomhelst?
Signatur : Stefan

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift...

Nej, en bild i databas räknas som personuppgift. Man måste alltså ha tillstånd av personen på bilden innan man publicerar hans eller hennes bild. Undantaget är nyhetssidor med egna ansvariga utgivare.

Sidor