Select Language / Välj Språk

Aktuellt - Rättsfall

Tvister som hanteras, listade i datumordning.

Datum 18-09-02

Nu kan man lyssna på bungyjumpfallet i radio https://statensmedierad.se/publikationer/poddar/bu

Datum 18-01-24

Patent- och marknadsdomstolen underkänner i dom medias försök att skaffa sig bilder gratis genom att ange ”dagshändelse” för sitt utnyttjande.

Datum 17-11-04

En fotograf som fått sin bild använd av ett amerikanskt bokförlag på en boks förstasida har nu stämt CDON. Det amerikanska bokförlaget vägrar att ersätta fotografen för bilden.

Datum 17-11-04

Lexbase AB har utnyttjat en fotografs bröllopsbild. Lexbase lade utan tillstånd ut bilden på sitt twitterkonto. Fotografen krävde ersättning utan resultat.

Datum 17-09-11

Svea Hovrätt har nu begärt ett förhandsavgörande hos EU-domstolen. Bildombudsmannen är ombud för en svensk videofilmare som fått sin film utnyttjad av en fransk tidning.

Datum 17-08-28

Professor Per Jonas Nordell har kommit med en expertutredning kring 11 § 2 st. i Upphovsrättslagen.

Datum 17-07-16

En bostadsstiftelse, Platen i Motala, har utan att fråga föräldrar om samtycke utnyttjat bild på minderåriga barn i flera olika annonser samt i sitt eget digitala bildarkiv.

Datum 17-01-24

Dagens Nyheter, som deklarerat att man inte skulle överklaga, kräver nu också att tingsrättens dom i tvisten mellan Skyttedal och DN, rivs upp.  "Tingsrätten har felaktigt kommit fram till att Dage

Datum 16-12-02

Bildombudsmannen AB är ombud i två nya fall i Högsta domstolen. Tidigare har Bildombudsmannen AB varit med och vunnit 2 fall i HD för sina klienter.

Datum 16-04-07

HD har besvarat frågor från Stockholms tingsrätt om skillnaden mellan avbilda och återge.

Datum 16-03-25

Den världsberömda bilden (apans selfie) kan inte vara ett verk av en apa.

Datum 16-03-25

 

Datum 16-03-11

Många fotografer har på senare år framgångsrikt fått ut ersättning för intrångsgörare inom EU.

Datum 16-03-11

Bildombudsmannen AB har startat ett samarbete med Bostadsrättsägarnas Riksförbund och hjälper Bostadsrättsägare med deras problem.

Datum 16-03-11

Miljöpartiet har utnyttjat en fotografs drönarfoto utan tillstånd.

Datum 16-02-19

Den brittiska tidningen The Guardian har av Attunda tingsrätt dömts att betala en svensk videofilmare för utnyttjandet av en film på tidningens hemsida.

Sidor