Select Language / Välj Språk

Frågor & svar

Har du något problem med bilder, teckningar eller texter, eller har du andra upphovsrättsliga problem?
Då kan du söka bland 100-tals frågor & svar, eller ställa en egen. Du får gratis svar!

     Ingen förutsättning är den andra lik. Du kan ställa just din fråga här på sidan – klicka på länken "Skapa en ny fråga".
     När du kvitterar och sparar frågan så skickas den automatiskt via e-post, till både dig och Bildombudsmannen.
OBS!
Frågan publiceras på sidan efter det att den har besvarats, om du kryssar i "godkänner publicering”.
Om du inte godkänner publicering så visas inte frågan på sidan. Den skickas då endast som e-post till bildombudsmannen.se

1. Endast frågor på svenska är tillåtna
2. Varning: Vid missbruk eller otillåten kommersiellt utnyttjande, t ex produkt-reklam, debiteras vid var tillfälle en avgift på 1000 € samt anmäls som olaga intrång.

Fråga: Hej, hamnade i lite polemik med fotografen idag. Detta inträffade.
Jag gick till fotografen men en egen bild på tryckt papper för att redigera i den. Jag skulle återanvända den till andra ändamål och den hade fått lite missfärgning så jag ville fräscha upp den. Fotot togs en gång i tiden på fotoautomat.
Fotografen skannade bilden, och redigerade den inskannade bilden med fotoshop eller dyl. Allt gick bra och fotografen skrev ut en ny fräsch bild på papper. Dock, gick det snett när jag bad om en elektronik kopia av bilden. Fotografen nekade och sa att eftersom han har bearbetat bilden så är han/butiken ägare till bilden nu!
Vem äger bilden av oss? Samt kan ni peka mig åt juridisk text som beskriver detta? Kan behöva visa detta för honom.
Uppskattas
Samer
Signatur : Yacoub

Upphovsmannen äger alltid bilden

En redigering av en bild förändrar ingen upphovsrätt. Den som har tagit bilden eller t ex tryckt på knappen i en fotoautomat är den som är upphovsrättsinnehavare. Viktigt är dock att när man avtalar om en bearbetning att man gör upp om att erhålla ett elektroniskt original från början, så att man avtal om vad man skall få och vad detta kostar.
Fråga: Kan jag för kommersiellt bruk, kopiera tidningsartiklar utgivna före 1935 och där namngiven upphovsman saknas? (står t.ex. "från tidningens utsände" eller dyl.)
Hur noggrant behöver man efterforska en allmän, enkel signatur typ: E. R. ?
Är det någon skillnad om tidningen har upphört eller fortfarande existerar?
Signatur : webprof

Nej upphovsrätten gäller

Upphovsrätten upphör inte för att namnet i tidningen saknas. När det gäller artiklar som har verkshöjd och det har de flesta längre artiklarna gäller det upphovsrättsliga skyddet i 70 år efter författarens död. En uppgörelse måste göras med upphovsman för utnyttjanden som innebär exemplarframställning eller utnyttjanden på Internet. Det saknar betydelse om tidningen upphört eller ej. Existerar tidningen kan två uppgörelser behövas dels med författaren och dels med tidningen.
Fråga: Hur fungerar det om jag har redigerat en bild åt min kompis som själv har fotograferat den och nu använder samma bild utan att nämna alls att jag har stått för redigeringen och får det att se ut som att hon har fotograferat bilden så?
Signatur : Smuwlan

Redigering ger ingen rätt

Upphovsrätten till bilden ligger kvar hos upphovsmannen. Skyddet för upphovsmannen gäller även bearbetning. det ger alltså ingen ny rätt att redigera en bild eller t.ex. färglägga den. Det senare kan t.o.m om det sker utan tillstånd betraktas som en kränkning av fotografens rätt. Fotografen behöver inte uppge vem som redigerat, bearbetat bilden. Hade du velat det skulle du ha avtalat om saken redan innan jobbet utfördes. I så fall hade det kunnat vara ett avtalsbrott.
Fråga: Jag har tagit bilder på min husbil för att lägga ut en försäljningsannons på blocket. Ca en vecka efter att jag har lagt ut min annons så är där ett företag som kopierat mina bilder och använder sig av dem i sina egna annonser både på blocket och på sin hemsida. Jag blev väldigt förbannad när jag såg detta. Har de rätt att sno mina bilder så?
Signatur : APN

Varning för Blockets användarvillkor

Företaget har inte rätt att använda fotografiet utan ert tillstånd. Se till att dokumentera intrånget innan du kräver ersättning. Den som använder Blocket och laddar upp bilder ska dock vara medveten om det användarvillkor man godkänner när man använder Blocket. Enligt användarvillkoret anser sig Blocket ha rätt att ge bort fotografier till deras eventuella samarbetspartners. Om ni behöver hjälp så maila till ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej!
Jag fotograferade en före detta vän för ett par år sedan.
Hon fick dessa bilder på ett USB-minne och jag gav muntligt medgivande att publicera dessa bilder på bloggar och sociala medier etc.
Hon publicerade dessa med mitt namn angivet.
Vi är dessvärre inte vänner längre, och hon har använt mina foton flertalet gånger i sociala medier nyligen utan att hänvisa till mig som fotograf.
Jag har på flera sätt kontaktat henne för att ge en chans att rätta till detta utan framgång.
Jag vill gå vidare med detta, då det stör mig att mina bilder används utan att referera till mig.
Jag arbetar som fotograf i egen verksamhet.
Vad kan jag göra och vad är mina rättigheter?
Tack för svar!
Signatur : A

Dokumentera intrånget och kräv ersättning

Du som fotograf äger upphovsrätten till dina fotografier. Din före detta vän har inte rätt att använda fotografierna i strid med vad ni kommit överens om. Ni har rätt att kräva att hon slutar att använda dina fotografier och rätt till ersättning för intrång i er upphovsrätt. Se till att dokumentera intrånget. Ni kan skicka en faktura där ni kräver skälig ersättning, ersättning för utebliven namnangivelse och skadestånd. Om hon inte betalar eller ni vill ha hjälp så maila till ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Får en ägare av en byggnadsfirma som renoverade min lägenhet ta bilder av min nyrenoverad lägenhet utan tillstånd från mig och lägga bilderna på hans företagssida på Facebook som reklam av firmans renoverade objekt?
Signatur : EH

Be byggfirman ta ner fotografierna

Om du inte vill att bilderna från er lägenhet ska finnas på Internet bör ni ta kontakt med firman och be dem ta bort fotografierna frivilligt. Tyvärr finns det inget rättsligt hinder mot att byggfirman lägger upp bilderna.
Fråga: ¤ Om jag har en reseblogg och vill lägga upp en bild från en resa med en vän, sambo, släkting etc. antar jag att jag måste ha dennes godkännande. Täcker ett muntligt sådant eller behöver jag skriftligt?
¤ Hur får man rättigheten till en bild någon annan har tagit? Täcker det med att denna säger att man får bilden - eller behövs avtal på det?
¤ Får jag lägga upp foton på mig och en vän på min reseblogg som jag vet kommer säga nej om jag frågar om det är ok att lägga upp fotografiet? Det är inget kränkande material. Gör det skillnad om man bara ser personen bakifrån?
¤ Räknas reseblogg som "i reklamsyfte"?
¤ Gäller samma regler för filmmaterial som fotomaterial?
¤ Om jag köper foton från en professionell fotograf på mig själv - äger han ff rättigheterna då? Kan jag t.ex. lägga upp dessa bilder på Fb, i min blogg etc.?
¤ Om man fått godkännande att använda en bild måste man ändå skriva ut fotografens namn?
¤ Får man använda andras bilder UTAN godkännande om man skriver ut deras namn?
Signatur : TS

Det är alltid bäst att fråga om tillstånd först

Det är tillåtet att lägga upp fotografier på Internet utan personens tillstånd så länge det inte är kränkande. Om fotografiet är kränkande kan det vara i strid med personuppgiftslagen. Du får inte använda fotografier på personer i marknadsföring. Det går inte att generellt svara på om en reseblogg är marknadsföring. Om resebloggen bara berättar om resan är det ok. Du får däremot inte marknadsföra varor eller tjänster med fotografier på personer utan deras tillstånd. Det är inte tillåtet att använda fotografier på Internet utan upphovsmannens tillstånd, det spelar ingen roll om du skriver ut fotografens namn. Fotografens namn ska alltid anges, även när du fått tillstånd av fotografen att använda fotografiet. Fotografen kan i vissa specifika fall ge dig tillstånd att använda fotografiet utan att du anger namn, men det kräver fotografens tillstånd. Ett skriftligt tillstånd är alltid viktigt för att undvika förvirring i framtiden. Ett muntligt avtal kan vara bindande men är värdelöst om personen glömmer bort eller ändrar sig. Skriftligt tillstånd i form av undertecknat avtal är alltid att föredra framför t.ex. e-postmeddelande. Om ni inte skriver ett avtal är det viktigt att det klart och tydligt framgår vad ni har kommit överens om. Se till att fotografen skriver hur du får använda fotografiet klart och tydligt. Om något är oklart är det viktigt att reda ut det innan ni börjar använda fotografiet. Om du vill använda porträttfotografier på Internet, t.ex. sociala medier, är det viktigt att ni kommer överens om detta när du köper fotografierna.
Fråga: Jag samlar och har ca 500 pelargoner. Jag fotograferar och lägger ut på min hemsida.
Jag har även många bolder publicerade på Pelargonsällskapets hemsida, med mitt medgivande. Nu har jag upptäckt att ett företag i Belgien som säljer pelargoner har tagit mina bilder och lagt upp på din hemsida som annons för försäljning.
Jag har mailat och påtalat att bilderna är mina och krävt att dom tas bort alt stt jag får ersättning men ej fått något svar. Företaget är Katrine Michels i Belgium.
Hur går jag vidare ?
Signatur : Kmlr

Dokumentera och kräv ersättning

För att gå vidare är det först viktigt att du dokumenterar intrånget. Ni bör ta skärmdumpar där bilden, datum och hemsidans adress framgår. Ta därefter kontakt med företaget på nytt och kräv ersättning för intrånget. Om företaget inte svarar och intrånget sker på internet finns det möjlighet att gå till domstol. Om ni vill ha hjälp skicka e-post till ohman@bildombudsmannen.se
Fråga: Hej! Jag undrar om det är okej att ladda ner bilder på kändisar och sedan publicera dom på sociala medier tex instagram.
Signatur : #nyfiken

Bilder på sociala medier kräver fotografens tillstånd

Du behöver först fråga fotografen om tillstånd innan du använder bilder på sociala medier. Det gäller även bilder på kändisar. Om du inte först frågar fotografen begår du ett brott och kan bli skyldig att betala fotografen för att du använt bilden.
Fråga: Hej.
Min gamla arbetsplats använder sig av en bild på mig, publicerad på deras hemsida. Detta utan mitt skriftliga tillstånd. Nu har jag nytt arbete och vill därför inte förknippas med min gamla arbetsplats, speciellt inte på deras hemsida.
Jag har mailat min gamla chef om att jag vill att bilden skall tas bort, fick ett lovande ord på att detta skulle göras men det har ännu inte skett.
Vad kan jag göra? Och är det som de gör lagligt?
Med vänlig hälsning,
Sandra
Signatur : Sandra

Kontakta din gamla arbetsplats igen

Om din tidigare chef lovat att de ska ta bort fotografiet men det inte hänt bör du kontakta chefen på nytt. Förhoppningsvis är det inte något bekymmer. Det är endast om fotografiet är kränkande eller en det används som marknadsföring för produkter eller tjänster som du har rätt att kräva att de tar ner fotografiet. Ni kan då även ha rätt till ersättning. Ovanstående förutsätter att det inte är du som fotograferat dig själv.
Fråga: Jag jobbade på ett annat fäöretag för nåt åt den då kom en lokaltidning och tog kort på mig när jag jobbade.
Nu är de så att jag byt jobb till en annat företag.
Och ser att en annan tidning använder en annan bild från detta tillfälle ett år senare utan att fråg mig är detta okej
Signatur : Erik

Ok i redaktionell text

Tidningen får använda fotografiet på dig så länge det sker i redaktionell text. Tidningen får inte använda fotografiet på ett sätt som innebär förtal eller använda fotografiet i marknadsföring för en vara eller tjänst.
Fråga: Ett hotell i min hemstad har en bild på mig och en del andra lokala kändisar i ett bildcollage i restaurangen. Får de använda den så utan att fråga mig? De har inte haft någon som helst kontakt med mig
Signatur : C kändis

Används kollaget i marknadsföring?

Om det är ni själv som tagit fotografiet äger ni upphovsrätten och har rätt att kräva att restaurangen tar ner fotografiet. Hotellet har inte heller rätt att använda bildkollaget i marknadsföring för varor eller tjänster, detta oavsett om det är ni som tagit fotografiet eller inte. Ni har då rätt till ersättning och kan kräva att restaurangen tar ner fotografiet.
Fråga: Hejsan!
Jag är ansvarig för en förenings hemsida, föreningen tar ut medlemsavgift, det utkommer en medlemstidning, lite olika evenemang mm under året.
Föreningen har fått till sig att man vill ha ut bilder på hemsidan från evenemang, då är det ju så att medlemmar och kanske även personer som inte är medlemmar kommer att bli med på bild på hemsidan. Får man som förening lägga ut bilder från evenemang, som oftast är öppna för allmänheten också, på hemsidan utan tillstånd från personer som är med på bild?
I vissa fall kanske någon namnges tex "Britta ses här tillsammans med Sten på årets hönsauktion".
Det har varit omtvistat i styrelsen huruvida man får eller inte får lägga ut bilder på hemsida.
Tacksam för svar.
Mvh Ewa
Signatur : Myran1985

Tillåtet att lägga upp bilder från evenemang

Det är tillåtet att lägga ut bilder från evenemang på föreningens hemsida och namnge personer. Det som inte är tillåtet är att lägga upp kränkande bilder vilket skulle kunna innebära ett brott mot personuppgiftslagen. Det är också nödvändigt att iaktta straffrättsliga bestämmelser såsom förtal, men utifrån er fråga kan jag inte se att detta skulle vara aktuellt.
Fråga: Hej. Det är så här att jag har en fråga ang att göra eget hantverk som tex vika en bok som motivet blir efter en logo eller ett foto på en kändis eller siluetter från internet. Alla bilder går att hitta på internet. Är det ok att göra ett hantverk som har motiv på detta tex en disney figur eller elvis osv. Själva mönstret görs i ett data program utav bilden. Det blir sidan ett mönster som man skapar bok konsten utifrån mönstret. Är detta lagligt och göra sådana konstverk ? Får jag lov stt sälja dessa mönster om någon annan är intresserad även om det är på logo eller känd person,disney ? Blir mönstret min egenrätt? Om jag ser att någon annan har gjort ett mönster via dataprogrammet på tex en blomma från bild på google bild. Får jag lov att göra mönster i mitt data program av samma bild ?
Det hantverket jag menar är bokvikning. Googla så får du se vad jag menar med att man gör efter bilder.
Ser fram emot svar.
http://m.youtube.com/watch?v=aQzhzJ3QC_U
Signatur : Pysslare

Rättigheter vid bokvikning

Fotografier, tecknade figurer och logotyper skyddas av upphovsrättslagen. Detsamma gäller hantverket bokvikning. Om bokvikningen är för närgången fotografiet, figuren eller logotypen kan det innebär upphovsrättsintrång. Bara att skapa siluetter av fotografier är troligtvis inte ett intrång. Upphovsrättslagen ger ingen ensamrätt till mönstret, om någon annan utan att kopiera ditt mönster skapar ett identiskt eller liknande mönster innebär det inte intrång. Direkt kopiering av annans mönster kan innebära intrång.
Fråga: Hej
Upprörs över att fotografen gett ut flera porträttbilder
till förskolan utan mitt medgivande, jag vill såklart ha ersättning och en ursäkt.
Hur ska man gå vidare med detta?
Mvh Ml.
Signatur : Ml

Rättigheter till porträttbilder

Det framgår inte av din fråga vad du och fotografen kommit överens om gällande rättigheterna till porträttbilderna. Om ni har beställt porträttbilderna av fotografen får fotografen inte använda fotografiet utan beställarens tillstånd. Det är oklart hur fotografen och skolan använder fotografiet men näringsidkare har inte rätt att använda fotografier på er i marknadsföring utan ert tillstånd.
Fråga: Hej.
Har jag rätt att publicera mina egna införda bilder och teckningar från fb och
Instagram i veckotidningar och annan media, eller bryter jag mot någon lag i så fall?
Kan det bli rättsliga påföljder av något slag?
Signatur : majsan

Den som skapat äger rättigheterna

Det är oklart vad ni menar med egna införda bilder och teckningar. Om det är du som har skapat bilderna och teckningarna så äger ni rättigheterna till verken. Det spelar ingen roll att ni lagt upp dem på Facebook eller Instagram, ni har fortfarande rätt att använda dem i veckotidningar och annan media. Om det inte är ni som har skapat bilderna eller teckningarna så äger ni ingen rätt att lägga upp dem, inte ens på Facebook och Instagram. Den som utan upphovsmannens tillstånd lägger upp bilder eller teckningar kan bli ersättningsskyldig.
Fråga: Hej jag gjorde för en tid sedan en tfp
fotografering (timeforprint) fotografen
säger att bilderna inte får läggas upp.
Jag är ju med på samtliga bilder kan
han verkligen bestämma att de inte får
publiceras på Facebook och instagram?
Vi skrev inget avtal oss emellan.
Han har skickat samtliga bilder till mig
om jag redigerar och lägger upp dem kan
jag då bli stämd?
Signatur : sabina

Rättigheter vid timeforprint fotografering

Det finns flera olika varianter av timeforprint fotograferingar. Hur du och fotografen får använda fotografierna är beroende av vad ni kom överens om innan fotograferingen. Om ni kom överens om timeforprint, dvs. att du fått fysiska kopior av fotografierna så kan fotografen ha rätt i att ni bara kom överens om fysiska kopior, inte användning på Internet. Du som modell kan även innan fotograferingen ha begränsat hur fotografen fick använda fotografierna.
Fråga: Hej,
Jag undrar vad som gäller i fråga om att använda bilder man hittat på internet i en PowerPoint-presentation för studenter, i undervisningssyfte?
Det gäller 2 bilder.
-Den ena bilden föreställer en karaktär från en mycket känd tecknad tv-serie och film. Serien är från nordamerika.
-Den andra bilden är ett citat som någon skrivit över någon bakgrundsbild som är teckand, och publicerat på olika sociala medier för andra att ta del av. Upphovsmannen har skrivit ut ursprunget på bilden.
Vad krävs för att jag ska kunna få använda dessa i min PowerPoint? Finns det några juridiska hinder?
När jag har försökt att tyda lagen läser jag att man kan få använda bilder om man anger upphovsman/källa, samt att man inte använder bilderna i något kränkande syfte/sammanhang. Betyder det att jag kan använda bilderna?
Signatur : J

Bilder i undervisning

Det är tillåtet att använda offentliggjorda bilder vid undervisning. Bestämmelsen gäller endast offentliga framföranden, dvs. när du och eleverna är på samma plats. Du måste ange upphovsmannen (eller upphovsmännen) och källan, inte bara källan. Bilderna får inte heller ändras eller användas i kränkande sammanhang. Utan att ha sett den andra bilden bör du tänka på följande. Om det endast är citatet du vill använda så har du möjlighet att göra det enligt citaträtten. Glöm inte att ange upphovsmannens namn. Om du vill använda den andra bilden som den är måste du kontrollera om den som skapat den tecknade bakgrundsbilden verkligen godkänt citatet. Som jag läser det har upphovsmannen bara skrivit källan, men inte om personen haft rätt att använda bakgrundsbilden. Om alla rättigheter klarerats på rätt sätt ska du ange båda upphovsmännens namn, den som skapat bakgrundsbilden och den som kom på citatet.
Fråga: Ett foto som tagits av mig har publicerats i media med en annan fotografs namn. Vad gäller?
Signatur : Ella

Fotografen ska alltid anges

Ni som fotograf har rätt att få ert namn angivet och ersättning för utebliven namnangivelse. Om fotografiet använts utan ert tillstånd har ni även rätt till ersättning för detta. Om ni inte får ersättning för intrånget kontakta Bildombudsmannen ohman@bildombudsmannen.se. Glöm inte att dokumentera intrånget.
Fråga: Det är säkert svårt att besvara då nätet har inga länder eller alla länder.
Om någon tar bilder från min webbsida men är från ett annat land än i Sverige vad kan man göra då.
I USA kan man registrera bilder. Kan man eller är det någon fördel att registrera sina bilder där? "US Copyright office" http://www.copyright.gov
Signatur : sten

Upphovsrätten gäller alltid på Internet

Det går att komma åt bildstölder även om personen eller företaget är från ett annat land än Sverige. Inom EU finns särskilda bestämmelser som ska underlätta för upphovsmän om intrånget begås på Internet. Registreringen hos US Copyright office gäller endast i USA.

Sidor