Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Brukshundsklubb nu i hovrätten i Malmö

En brukshundsklubb från Skutskär har gjort sig skyldig till upphovsrättsligt intrång. Efter stämning vi Ystads tingsrätt får nu klubben betala såväl ersättning som skadestånd till fotografen. Föreningen utnyttjade på fyra olika ställen på föreningens hemsida fotografens bild av svenska flaggan. Flaggbilden manipulerades och hundar m m placerades ovanpå den svenska nationalsymbolen. Ett tilltag som strider gentemot lagstiftning om hur flaggsymbolen får utnyttjats och som riksheraldikern ser som kränkande.  Föreningen skyllde på oförstånd och bristande kunskap om upphovsrättslagstiftningen. Tingsrätten  fann att föreningen gjort sig skyldig till intrång och att detta var oaktsamt och dömde föreningen att betala såväl ersättning som skadestånd för utnyttjandet av fotografens bild. Ersättning och skadestånd var så blygsamt att fotografen överklagade tingsrättsdomen till hovrätten över Skåne och Blekinge och beviljades prövningstillstånd. Nu får hovrätten bedöma de kränkningar Brukshundsklubben gjort sig skyldig till. I sitt svar till hovrätten tycker inte Brukshundsklubben att de överhuvudtaget varit oaktsamma när de otillåtet publicerat fotografens bild utan att undersöka vem som var fotograf och om de kunde få tillstånd till detta.