Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

De vanligaste tvisterna

De vanligaste tvisterna de senaste åren är bildstölder på Internet. Många säger att de inte går att beivra, men så är inte fallet. Upphovsrättslagen gäller fullt ut på Internet och det gäller bara att gå systematiskt tillväga.
   Dokumentera intrånget, skaffa vittnen (Se även under länken "Dokumentera stölden"). Om vi blir tvungna stämmer vi.


I mitten på 90-talet var Staffan Teste, som BLF:s ombudsman först med att polisanmäla bildstöld på Internet. Det ledde till det första åtalet för bildstöld i Europa och kanske världen. En person i Västervik dömdes för upphovsrättsligt intrång till dagsböter. Försvarare var Leif Silbersky, som dock under rättegången framhöll att han som författare tyckte att det var viktigt att försvara upphovsrätten!


Straffen för upphovsrättsbrott kan vara upp till 2 års fängelse. I samband med omfattande kopiering av program har också fängelsestraff dömts ut för intrång. Högsta bötesstraffet för stöld av bild dömdes ut gentemot Aftonbladets chefredaktör för en stöld av bild i Östgöta-Correspondenten, 106 000 kr. Aftonbladet kopierade helt enkelt Östgöta-Correspondentens bild trots vetskap om att tidningen kölpt en exklusiv rätt till bilden som visade bankrånare i Kumla, som senare blev polismördare. Andra vanliga tvister är om avsaknad av namn (brott mot upphovsmannen ideella rättigheter).
    Här finns sedan några år en intressant dom gentemot Sveriges Television avgjord i Högsta domstolen. HD slog fast att det i upphovsrättslagen uttryckta ”enligt god sed” (beträffande namnangivelse) är starkare än den praxis som tillämpats i branschen.


Något för fotograferna att ta fasta på i t ex reklamsammanhang. Förstörda eller förkomna original. En fotograf i Norrtälje förlorade i rätten ett fall om hur en filmrulle från en frilansfotograf förstördes i tidningens kopieringsmaskin.
     Se upp med Dina original och lämna ej original till tidningar eller bildköpare. Försök att själv skanna Dina bilder. Har Du digitala original är det lika viktigt att Du inte ger dem ifrån sig.


En konstnärinna råkade ge ifrån sig en hårddisk med sina originalkonstverk till en av våra större dagstidningar. En vikarie på tidningen lovade att det inte skulle vara några större problem. Konstnärinnan fick visserligen ersättning när hårddisken försvann med vikarien, men frågan är om pengar kan uppväga det arbete som lagts ned.


En allt viktigare fråga blir också upphovsrätten vid anställning. Vem äger vidareförsäljningsrätt och originalen? Här finns ett fall gentemot Stockholms kommun.
     Två anställda fotografer krävde ersättning för att deras material vidareförsålts utan något avtal. de kompenserade senare i en förlikning av kommunen.


En annan dom i Arbetsdomstolen visar på problematiken. Musiker anställda vid förvaret fick rätt i en tvist då försvarsmakten sålt vidare videoinspelningar av deras framträdanden utan att ha haft avtal med musikerna om saken.


Sedan 1977 har tvister uppstått om det mesta i upphovsrättslagen och de som gör intrång kommer från alla branscher. Det kan vara en bank, en idrottsförening, en tidning eller en kommun.


Kunskapen om upphovsrätten är många gånger obefintlig. Bildombudsmannen håller ofta föredrag i medieskolor eller inför myndigheter bl.a. riksdagen m.fl. för att förebygga och avhjälpa brister, läs mer under rubriken; "Seminarier & Föredrag".