Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

arbetsgivarens skyldigheter gentemot sina anställda

Jobbär på ett företag inom detaljhandeln som nu har beslutat om att fotografera all personal enskilt och i gruppbild som sedan ska, användas i reklamsyfte tex på affischer vid busshållplatser, i tidningsannonser mm.
Vad har arbetsgivaren för skyldigheter gentemot oss anställda, att informera oss det detta.
Men det har uppstått många frågetecken och en osäkerhet från vissa anställda pga av privata skäl om att visas offentligt och hur de ska användas.
Vad kan vi förmedla till vår arbetsgivare vad hen har för skyldigheter till oss anställda att informera om, vad kan vi kräva tex ett kontrakt/informatiinsbrev?
Har vi rättighet att besluta om vad hur när "mitt" foto ska användas eller har jag gett mitt godkännande till att fotas så har arbetsgivaren fulla, rättigheter till fotona, och den anställde kan aldrig neka till att det används.

Signatur: 
maja

Comments

För att använda en persons bild i reklamsammanhang fordras tillstånd. En person kan vägra att vara med i reklamsammanhang. Det kan vara svårt som anställda att vägra ställa upp, men har man skäl till detta så får nog arbetsgivaren acceptera detta. I vart fall behöver arbetsgivaren den anställdes tillstånd för utnyttjandet av en personbild i reklamsammanhang, viket framgår av lagen om namn och bild i reklam. Något generellt tillstånd behöver man inte ge utan medge endast i fall till fall. Om anställningen uphör har man rätt att begära att bilden tas bort.
By Staffan Teste