Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Bildombudsmannen hjälper upphovsmän

Staffan Teste har sedan 1995 på konsultbasis arbetat som ombudsman och juridisk rådgivare för Sveriges största bildbyråförening, BLF. I det arbetat har Teste hjälpt flera hundra upphovsmän att få ut ersättningar för intrång i deras rättigheter, förstörda eller förkomna original m m. Tvisterna har resulterat i ersättningar varierande från några tusenlappar upp till över en halv miljon kronor. Enskilda upphovsmän har genom Testes hjälp fått runt 500 0000 kr i ersättning. En upphovsman har erhållit runt en miljon kronor för många olika intrång.

Teste har hjälpt upphovsmän med att få sina tvister lösta såväl för text, fotografier, video som teckningar och musik. Ett uppmärksammat fall var striden om varumärket ”En svensk Tiger”, där Staffan Teste i tingsrätten representerade upphovsrättssidan i tingsrätten gentemot Försvarsmakten.
     Staffan Teste driver idag många mål i olika tingsrätter och hovrätter. I HD har beviljats prövning i fyra fall vilket är unikt i upphovsrättsliga sammanhang. Av de tre avgjorda målen vanns två och det tredje förlorades med rösterna 3-2 i HD. Staffan Teste har också varit involverad i ett överklagande till Högsta Domstolen i Finland för att hjälpa en svensk fotograf ur en märklig dom i finska hovrätten i Rovaniemi där fotografen förlorade med 2 röster mot 1. Tyvärr vägrade HD i Finland ta upp överklagandet av domen som innebar att fotografen stämt fel part, annonsören istället för reklambyrån, vilket inte skulle varit möjligt i svensk lag. Ursprungliga stämningen sköttes av ett inkassobolag, som borde stämt i Sverige istället för i Finland.

Teste har varit ombud i två uppmärksammade mål, som fått prövningstillstånd i Högsta domstolen. I det ena känt som tumnagelmålen vann fotografen då HD ansåg att t.o.m. så små bilder som tumnagelbilder skall betalas. I det andra målet avseende ett användande av en omslagsbild på CD tagen av en fotograf i en julkatalog för Åhléns, ansåg HD med minsta möjliga marginal, rösterna 3-2, att en uppgörelse efter intrång med skivbolaget retroaktivt tog över tidigare intrång. I det tredje HD-målet konstaterade HD att fotografen fick stämma ett norskt skivbolag i Sverige trots motsatta utslag i tings- och hovrätt.
    Upphovsmännen är ofta de svagare i tvister om upphovsrätten. Därför driver Bildombudsmannen sitt arbete på procentbasis.

Efter en startavgift på 1 000 kr inklusive moms tar Bildombudsmannen 1/3-del av betald ersättning plus moms. I USA arbetar jurister med 40 procent av den ersättning upphovsmannen erhåller. Får inte upphovsmannen några pengar kostar det alltså inget ytterligare.
    Sedan 1977 är det mycket få fall som inte gått att lösa till upphovsmannens förmån. Bildombudsmannen AB har runt 200  domar och 1 000-talet förlikningar bakom sig under åren.  Bildombudsmannen AB hjälper på senare år också bostadsrättsägare och samarbetar med Bostadsrättsägarnas Riksförbund.  Den juridiska byrån har också vunnit mål i Mark- och miljööverdomstolen (två mål i högsta instans), kammarrätten och fastighetsdomstolen.

Har du problem kontakta teste@bildombudsmannen.se Det kostar inget innan vi åtagit oss fallet. Vill du att vi skall åta oss fallet kan du lämna en fullmakt till Bildombudsmannen att driva tvisten. Fullmakten skall även gälla i domstol.
     Upphovsrättsliga tvister är så pass många att vi vill att du själv skall göra de möjliga grundarbetena innan vi tar vid.

Läs och följ anvisningarna under rubriken "Dokumentera stölden"