Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Seminarier & Föredrag

Upphovsrättsliga problem är integrerad med de flesta företags information & marknadsföring, framförallt på senare tid via hemsidor mm.
     Många av de intrång som sker upptäcks aldrig, men ligger som en potential ekonomisk riskkostnad! Flesta intrången sker av slarv, bristande rutiner eller på grund av bristande kunskaper.

Bildombudsmannen erbjuder olika föreläsningar, både för att minimera risker och för att bli bättre på att göra inköp av tjänster och alster som består av upphovsrättsligt skyddade delar.

Föreläsningar till företag förstärks genom samarbete med Göran Anckers, VD för från Reklam- och Kommunikationsbyrån Anckers & Co AB. Föreläsningarna ger både praktiska erfarenheter och spetskompetens inom upphovsrättens juridiska regelverk och återspeglar marknadsföringens villkor i praktiken.

Bildombudsmannen håller föreläsningar tillsammans med reklam- o. kommunikationsbyrån Anckers & Co i syfte att öka kompetens inom, och effektivisera hanteringen av, upphovsskyddade alster och material. Föreläsningarna kan även anpassas direkt mot aktuell verksamhet.
Genom att föreläsarna själva representerar olika sidor (köpare/säljare) bidrar det till en dynamisk föreläsning med en blandning av hinder och goda tips. Läs mer här!

Det händer nästan dagligen. Reklambyråer och webbdesigners hittar bilder till din marknadsföring, men någon upphovsman hittar de inte.
     När sen den arga Uphovsmannen vill ha betalt, är det inte reklambyrån som är ansvarsskyldig. Ditt företag står ju som avsändare. Så slutnotan får du ta hand om...

Varje år besöker Staffan Teste medieskolor landet runt och berättar om de tvister och rättsfall han varit involverade i samt hur upphovsrättslagen skall tolkas i praktiken.
      Staffan Teste är föredragshållare om upphovsrättsliga frågor...