Select Language / Välj Språk

Welcome to Bildombudsmannen

Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, works as Picture ombudsman for Nordic countries. If you have problem to receive money from a buyer we can help you. We are involved in infringements of pictures owned by small copyright owners to big rights holders and picture agencies. As long as you own the copyright we will help you.
     Since 1977 we have helped several hundred copyright owners to receive money from a few thousand crowns to half a million. During late 90-ties we helped 18 picture agencies to receive about one million crowns from a collecting society. We help copyright owners and picture buyers to write fair contracts. We have also helped models to receive what they should and helped people, who have been unlawfully used in advertising.
     Teste is also working for BLF the Swedish organisation for photo companies and agencies in Sweden, second largest organisation of that kind in Europe and a member of Cepic.
   Staffan Teste has experience in International law in his position as a former member of the board of the European Picture agency organisation Cepic. He has represent Cepic in the World Intellectual Organisation, WIPO and in EU-hearings.
     Companies outside Sweden use Bildombudsmannen to help them with their problems in the picture world. Bildombudsmannen represent members of Picscout www.picscout.com   on Nordic countries. Staffan Teste is member of an International law discussion group in Cepic. Every year lawyers from that group meet at Cepic conference in Europe.
     Send an email to teste@bildombudsmannen.se and tell us your problems. We work on a commission base after a small amount of introduction money. If it turned out to be impossible to solve your case it does not cost you anything more.

Rusande utveckling - ställer krav på en ökad kompetens inom upphovsrätt!

Bildombudsmannen håller föreläsningar tillsammans med reklam- o. kommunikationsbyrån Anckers & Co i syfte att öka kompetens inom, och effektivisera hanteringen av, upphovsskyddade alster och material. Föreläsningarna kan även anpassas direkt mot aktuell verksamhet.
Genom att föreläsarna själva representerar olika sidor (köpare/säljare) bidrar det till en dynamisk föreläsning med en blandning av hinder och goda tips. Läs mer här!

För företagen har internet och data-utvecklingen generellt rusat iväg samtidigt som kompetensen mer eller mindre stått stilla. Allt fler personer är blir inblandade i olika processer.

Detta bidrar, i sin tur, till att företagen får ett växande lager av (redan) begångna intrång. Dessa riskkostnader kan bli mycket dyrbara och i extremfall helt ödestigna och är väl värda att rensas ut samt att motverka inför framtiden.
 
Riskerna består i ett växande antal möjligheter av omedvetna intrång, både direkt och indirekt. De indirekta riskerna härleds vanligtvis till underleverantörer, som i sin tur begår dessa. Det är alltid slutanvändaren som får betala notan, dvs du eller ditt företag.
 
Den egna personalens privata kompetensutveckling är kanske inte att förglömma, de tar också olika risker när de går in på Facebook, Twitter m fl eller när de själva bloggar.
 
Se även fliken ”Fråga Bildombudsmannen” där finns flera hundra exempel på att både företag och privatpersoner begår dyrbara fel. Oftast på grund av okunskap.