Select Language / Välj Språk

Rusande utveckling - ställer krav på en ökad kompetens inom upphovsrätt!

Undersida till: 
Bildombudsmannen håller föreläsningar tillsammans med reklam- o. kommunikationsbyrån Anckers & Co i syfte att öka kompetens inom, och effektivisera hanteringen av, upphovsskyddade alster och material. Föreläsningarna kan även anpassas direkt mot aktuell verksamhet.
Genom att föreläsarna själva representerar olika sidor (köpare/säljare) bidrar det till en dynamisk föreläsning med en blandning av hinder och goda tips. Läs mer här!

För företagen har internet och data-utvecklingen generellt rusat iväg samtidigt som kompetensen mer eller mindre stått stilla. Allt fler personer är blir inblandade i olika processer.

Detta bidrar, i sin tur, till att företagen får ett växande lager av (redan) begångna intrång. Dessa riskkostnader kan bli mycket dyrbara och i extremfall helt ödestigna och är väl värda att rensas ut samt att motverka inför framtiden.
 
Riskerna består i ett växande antal möjligheter av omedvetna intrång, både direkt och indirekt. De indirekta riskerna härleds vanligtvis till underleverantörer, som i sin tur begår dessa. Det är alltid slutanvändaren som får betala notan, dvs du eller ditt företag.
 
Den egna personalens privata kompetensutveckling är kanske inte att förglömma, de tar också olika risker när de går in på Facebook, Twitter m fl eller när de själva bloggar.
 
Se även fliken ”Fråga Bildombudsmannen” där finns flera hundra exempel på att både företag och privatpersoner begår dyrbara fel. Oftast på grund av okunskap.