Select Language / Välj Språk

Bildombudsmannen AB

Bildombudsmannen AB, med verksamhetsnamn Bildombudsmannen, drivs av jur, kand Staffan Teste. Bolaget hanterat ett stort antal rättsfall inom framförallt upphovsrätt.
Bildombudsmannen agerar främst i upphovsmannens intressen, men har även åtagit sig fall för andra intressentgrupper såsom kommuner m fl.