Select Language / Välj Språk

Expertvittne

Staffan Teste har medverkat som expertvittne vid flera rättegångar bl a vid tingsrätterna i Lund och Stockholm (för Svenska Journalistförbundet), Sollentuna, Göteborg och Uleåborg i Finland. Teste har också deltagit som expertvittne i hovrätterna i Malmö och Rovaniemi, Finland. Testes inspelade vittnesmål har även använts i Svea Hovrätt.

Teste har som ombudsman för Bildleverantörernas förening skrivit flera rättsutlåtande som använts vid rättegångar. 18 år som journalist, 8 år som produktionsdirektör för Dagens Nyheter, två år som vd för Pressens Bild samt 9 år som ombudsman och administratör för Bildleverantörernas Förening ger en bredare kunskap i massmediafrågor.
     Teste har också avlagt journalistexamen, juridisk grundutbildning samt uppnått 210 poäng i juridik med inriktning på upphovsrättsfrågor.

Teste är också ledamot i styrelsen för den europeiska organisationen Cepic, www.cepic.org där han vid flera tillfällen varit organisationens representant vid sammankomster hos World Intellectual Property Organisation (WIPO) i Genève. Teste har representerat Cepic vid flera hearingar i EU-sammanhang i Strasbourg, Wien Dublin och Bryssel samt också under flera år varit Cepic-representant vid den amerikanska bildbyåporganisationen PACA:s kongresser i USA.
     Teste representerar också Cepic inom styrelsen för organisationen IPTC sedan 2005 och leder en teknisk kommitté inom Cepic.

Medlem i juridiska organisationerna ADBJ samt SFU i Sverige. Representerar även BLF (som adjungerad ledamot i styrelsen) i den kollektiva upphovsrättsorganisationen BONUS Presskopia, som svarar för kopiering i skolor och på arbetsplatser.
     Teste är också medlem i Jusek och Dataföreningen.

Teste har arbetat som konsult med digitala bildarkiv som specialitet och egen företagare sedan 1993. Teste var bl.a. projektledare för skapandet av ett digitalt bildarkiv för Pressens Bild och dagstidningarna Dagens Nyheter och Expressen 1993.

Som juridisk sakkunnig svarar Teste på frågor på hemsidorna www.blf.se samt www.fotosidan.se Teste är medförfattare till boken "Bildhantering" (1995) och var redaktör för jubileumsboken "Guldklappan - 40 år", som utkom år 2003.
     Utlåtande av käranden som anlitat Teste som expert se nedan: .

"I vårt mål rörande intrång i upplåtelse och upphovsrättigheter för fotografier, så kontaktade vi Staffan Teste från BLF. Vi ville få ett sakkunnigt utlåtande samt behövde ett sakkunnigt vittne rörande värderingen av ett flertal avtalsbrott och intrång i våra och anlitade fotografers upphovsrättliga rättigheter.
     Staffans utlåtande tillsammans med hans noggranna värderingsberäkning kom att få en avgörande betydelse för värderingsgrunden och total värdering av intrången, i målet.
     Anckers & Co AB tilldömdes 734 000 kr i skadestånd av den förlorande parten KungSängen. Utan Staffans Hjälp hade vi nog inte kunnat sjudubbla det högsta skadestånd som tidigare utdömds i Sverige. . Tack Staffan, Du gjorde en fantastisk insats". 

     /   Anckers & Co AB . Göran Anckers . ,VD