Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

”Dagshändelse” gäller inte

Patent- och marknadsdomstolen underkänner i dom medias försök att skaffa sig bilder gratis genom att ange ”dagshändelse” för sitt utnyttjande. Sveriges Televison har i tvist med politikern Kent Ekeroth hävdat att STV skulle ha rätt att utnyttja undantag i upphovsrätten då företaget i åratal i TV-sändningar och på Internet skulle kunna utnyttja sig av dagshändelse såväl för television som för tidningar. Tingsrätten utesluter att upphovsrättslagen skulle kunna tolkas på det sätt STV hävdar.

Rätten dömer Sveriges Television att utbetala skälig ersättning i 5/5-delar av de fall som Ekeroth krävt ersättning för. I tre fall har tingsrätten accepterat att STV kan utnyttja materialet gratis. Rätten anser att dessa fall faller under satirundantag.

Trots att tingsrätten konstaterar att Sveriges Television varit oaktsamma och t.o.m. uppsåtligt utnyttjat Ekeroths videofilm vill rätten inte ge Ekeroth ersättning för ytterligare skada. Därmed dömer tingsrätten att det lönar sig att göra intrång och otillåtet utnyttja annans egendom. Ersättning skal endast utgå för den ersättning Ekeroth skulle fått om parterna lagligt kommit överens om användandet. I det sammanhanget bryter tingsrätten gentemot juridisk litteratur där det framhålls att det inte skall löna sig att utnyttja annans egendom på olagligt sätt.