Select Language / Välj Språk

Bildrättigheter Instagram och Facebook

Hej!
Om jag raderar en bild från Instagram respektive Facebook, blir Instagram och Facebook då av med rättigheterna de har att använda och sälja bilden?

Signatur: 
Hanna

Kommentarer

Instagram och Facebook har omfattande avtal med den som blir medlem där. Dessa avtal kan vara till fotografens nackdel så att det är tveksamt att lägga ut bilder på dessa plattformar. Vill du inte acceptera avtalen som du träffar som medlem bör du inte heller lägga ut bilder.
By Staffan Teste