Select Language / Välj Språk

Dokumentera stölden


1. Dokumentera tvisten.
    Är det fråga om "stulen" bild på Internet, skriv ut sidan på papper så att man kan se att din bild ligger på otillåten hemsida. Observera att en utskrift där datum och exakt hemsidesadress står kan vara bättre än en skärmdump. En fördel kan vara att göra bådadera. Notera datum om du inte kan få en utskrift från hemsidan där datum framgår, vilket är bäst.
    Skaffa opartiskt vittne, (Ej släkt eller sammanboende) som kan vittna om att det är dina bilder och att de ligger på otillåten sida.

2. Fakturera i enlighet med t.ex. BLF:s cirkaprislista. Du kan köpa den på BLF:s hemsida

3. Dokumentera all konversation. Kommunicera via brev och be motparten svara i brev/email och inte i telefon. Detta för att ha bevismaterial om tvist skulle uppstå och fallet behöver gå till domstol. Var medveten om att allt fler fall hamnar i domstol. Att gå över kronofogden i upphovsrättsliga tvister är i allmänhet ingen fördel. Att stämma motparten via kronofogden är oftast en nackdel.

4. Får du inte din faktura betald eller bilderna ej försvinner från den otillåtna hemsidan, kontakta Bildombudsmannen teste@bildombudsmannen.se ohman@bildombudsmannen.se

5. Tar vi fallet vill vi gärna ha Din skriftliga dokumentation (obs kopior) i kronologisk ordning. Vi behöver också din fullmakt. Vi förser dig med utkast.

6. Observera att en tvist kan ta tid, men att det är viktigt att upphovsmännen står på sig om sin rätt. Tänk på att du som upphovsman skriver ordentliga avtal med kunden, gärna orderbekräftelser samt ordentliga fakturor som verifierar vad som överenskommits. Detta underlättar i händelse av tvist. Vill du inte skriva avtal av olika orsaker skriv då en orderbekräftelse på vad ni träffat avtal om och korrespondera via email. Spar all kommunikation.

Förslag till avtal, orderbekräftelse, faktura samt utkast till modellrelease finner du i BLF:s cirkaprislista som kan beställas på BLF:s hemsida.

7. Tänk på att du också måste kunna visa att du är upphovsman till den aktuella bilden. Antingen att någon (Ej släkt eller sammanboende) kan visa att du är upphovsman eller att någon kan intyga att du är innehavare av den högupplösta bilden.