Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Bungyjumpfallet i radioblogg

Nu kan man lyssna på bungyjumpfallet i radio https://statensmedierad.se/publikationer/poddar/bungyjumpfalletlangd20mi...

Hur en svensk flicka lyckades försvara sin upphovsrätt över hela världen sedan hon fått sin video utan tillstånd spridd. Över 300 tidningar, tv-bolag och medier har tvingats ersätta för sina intrång gjorda 2011 och senare. Runt 50-talet domar i europeiska småmål har vunnits vid Attunda tingsrätt i Sollentuna med Bildombudsmannen i Sverige AB som ombud. Ett av målen är också föremål för avgörande i EU-domstol.