Select Language / Välj Språk

Lagar

Lagar och förordningar

När riksdagen beslutar om en lag kan den bara ändras eller upphävas genom att riksdagen beslutar om en ny lag. Regeringen kan besluta om regler. Dessa regler kallas förordningar.

Lagar ändras emellanåt och då ändras länkarna till den specifika lagtexten varför vi reserverar oss mot länkfel.

Lagrummet.se Lagrummet är en gemensam plats för offentlig förvaltnings rättsinformation. där hittar du information från Regering, Riksdag, Högre Domstolar och Statliga Myndigheter.