Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Aftonbladet förliker

Aftonbladet har stämts och förlikts vid Attunda tingsrätt av videofilmaren av bungyhoppet där linan gick av. Tidigare har filmaren och Östersunds-Posten förlikts vid samma domstol. Filmsekvensen som är unik visar hur en flicka hoppar, linan går av och hon störtar ned i vattnet vid Victoriafallen men mirakulöst överlever fallet. Videon om solskenshistorien har otillåtet utnyttjats världen runt såväl i TV som på medias hemsidor och på You Tube. Aftonbladets förlikning beträffande videon är den tredje förlikningen vid Attunda tingsrätt. Tidigare har videofilmaren förlikts med Metro som återvisat filmen på sin egen hemsida från You Tube och nu Aftonbladet som erållit filmen från AP. Flera tvister pågår kring filmen som utan tillstånd visats runt om i världen.