Select Language / Välj Språk

Anställd tar bilder för min räkning.

Hej!

Jag driver ett företag och en av mina anställda som har som arbetsuppgift att sköta hemsida/marknadsföring har också som en av sina arbetsuppgifter att ta bilder med hjälp av tillhandahållen fotoutrustning. Vem äger upphovsrätten till bilderna? Finns det något jag kan göra för att undvika framtida problem om t.ex. den anställde skulle sluta och göra anspråk med anledning av bilderna alternativt själv använda bilderna i annat syfte?

Signatur: 
DH

Kommentarer

En fotograf på t.ex. en dagstidning har anställningsavtal och kollektivaavtal som gör att företaget behåller rätten att använda bilderna även om fotografen slutar ellerpensioneras. Det är anställningsavtal och villkor som reglerar framtida tolkningar av företagets användning. Det därför viktigt att se till att genomarbetade anställningsavtal finns.
By Staffan Teste