Select Language / Välj Språk

Använda bild av konkurents produkt

Hej,

Gör en mjukvara som kan ansluta sig mot flera av våra konkurrenters hårdvara samt vår egen.
Har köpt en av flera av mina konkurrenters hårdvara för att säkerställa att det fungerar.

Vill i ett reklam utskick nu tydliggöra detta och ha med en bild på deras produkt.
Bilderna har jag då tagit själv och jag äger ju produkten men har jag rätt att visa dem?

Är inget negativt skrivet i texten utan enbart att vi är kompatibla med samtliga konkurrenters system och en liten bild där flera olika hårvaru alternativ visas.
Då hårdvaran är ganska tydligt brandad kommer människor i branschen känna igen deras produkter även om de är små och ingen tydlig logga syns.

Får jag använda bilderna eller äger tillverkarna av hårdvaran tillståndet?
(de övriga tillverkarna finns i huvudsakligen i andra delar av EU)

Signatur: 
Eb

Kommentarer

Ofta är ju varor designade och då finns ett skydd för avbildningar. Det bästa är att fråga de olika tillverkarna om lov för användandet. Som exempel kan nämnas att t.ex. Volvo inte låter sina underleverantörer utnyttja deras logo.
By Staffan Teste