Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Barns integritet värderad i domstol till 500 kr

En bostadsstiftelse, Platen i Motala, har utan att fråga föräldrar om samtycke utnyttjat bild på minderåriga barn i flera olika annonser samt i sitt eget digitala bildarkiv. Linköpings tingsrätt har nu dömt bostadsstiftelsen att betala 500  kr per barn och inte ansett att något skadestånd skall utgå för Platens agerande. Ett barns personliga integritet är inte värd mer än vad Platen förklarat sig berett att betala, 500 kr per barn. Bostadsstiftelsen har litat på fotoföretaget och därmed anser Linköpings tingsrätt att Platen inte skall betala skadestånd. Föräldrarna överväger att överklaga Linköpings tingsrätts dom som innebär att Platen i fortsättningen inte behöver fråga några föräldrar. Det räcker med att betala 500 kr per barn.