Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Begravningsbyrå betalade

En begravningsbyrå i Linköping hade otillåtit använt bilder från en barnbegravning i föredrag felra år efter barnets död. Barnets moder stämde begravningsbyrån vid Linköpings tingsrätt för brott mot lagen om namn och reklam i bild, brott mot upphovsrättslagen då byrån envänt en av hennes egna bilder, avtalsbrott m m.

Parterna har nu förlikts och begravningsbyrån har ersatt modern och också enligt dom förbundit sig att förstöra samtliga egna kopior av bilderna och aldrig använda dem i framtiden.