Select Language / Välj Språk

Bilder visas på hemsida utan betalning

Hej, jag är fotograf och gjorde ett jobb åt en kund. Jag fotograferade porträtt av personer som skulle visas på en hemsida. Beställaren var inte nöjd med bilderna och ville inte betala för dessa. Jag sa okej och vi hördes inte mer. Nu ser jag att tre av bilderna jag fotograferat visas på hemsidan i alla fall. Utan min vetskap, utan mitt namn och framförallt utan att jag fått ersättning för detta.
Jag tänkte nu skicka en faktura till beställaren. Visst har hon inte rätt att bara göra så? Jag har kopierat sidan så jag har bevis på att hon haft bilderna där under mer än 6 månader.

Mvh Fotografen

Signatur: 
Fotograf

Kommentarer

Det beskrivna är ett klart intrång i din upphovsrätt. Du gör rätt i att fakturera för det olovliga utnyttjandet. det är viktigt i alla sådana här sammanhang att spara den konversation som föregått intrånget som bevismaterial. För intrånget skall du debitera inte bara skälig ersättning utan även som du skriver skadestånd för utelämnande av namn/källa samt för olovligt tillgängliggörande. Priser för detta finner du bl.a. i BLF:s fotoguide se www.blf.se
By Staffan Teste