Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

DN överklagar: Alla bilder dagshändelser

Dagens Nyheter, som deklarerat att man inte skulle överklaga, kräver nu också att tingsrättens dom i tvisten mellan Skyttedal och DN, rivs upp.  "Tingsrätten har felaktigt kommit fram till att Dagens Nyheters användning av sex fotografier, vilka återgivits sammanlagt åtta gånger, är olovlig samt att Dagens Nyheter gjort intrång i Sara Skyttedals rätt att bli namngiven som fotograf. Tingsrättens felaktiga slutsatser har medfört att Sara Skyttedals talan delvis bifallits. Talan hade bort ogillas i sin helhet."

Dagens Nyheter anser också att tingsrätten borde rätteligen ha förpliktigat Sara Skyttedal att betala DN:s rättegngskostnader. DN betvivlar riktigheten av det slut tingsrätten kommit fram till.

Tidigare har tingsrättens dom överklagats av Skyttedal och patent- och marknadsöverdomstolen har nu att ta ställning til om rätten skall ge prövningstillstånd. Beslut om detta brukar vanligtvis ta omkring en månad har den nya domstolen sagt.