Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Drönare utreds

 

Internationellt krävs gemensamma regler över landsgränserna för fotografering med drönare och inom EU arbetas för att få fram enhetliga riktninjer, http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/nya-eu-regler-for-dronare-planeras

Samtidigt pågår ett arbete inom transportstyrelsen som kan komma att innebära lättnader för fotografer som nöjer sig med att fotografera på mindre höjd än 50 m http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-luftfart/Pagaende-...