Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Europeiska småmål framgångsrika

Många fotografer har på senare år framgångsrikt fått ut ersättning för intrångsgörare inom EU. För några år sedan genomförde EU en småmålsreform där det är lättare att i hemlandet stämma utländska personer och företagare då de begår intrång "bildstölder" inom Europa. Bildombudsmannen AB har framgångsrikt drivit in över en halv miljon kronor från utländska företag som utan tillstånd utnyttjat bilder och videofilmer. Företag i Tyskland, England, Holland, Frankrike, Polen, Norge, Danmark m.fl. länder inom EU har dömts att betala ersättning till svenska upphovsmän. Även intrångsgörare utanför EU t.ex. USA  har fått betala för gjorda intrång.

Med denna småmålsreform är det möjligt för småföretagare i Sverige att inte behöva överse med intrång gjorda utomlands.

Bildombudsmannen AB hjälper också personer som otillåtet utnyttjats i reklamsammanhang och har vunnit ett antal mål där personporträtt utnyttjats utan att personen tillfrågats.

Även ett antal förtalsmål har vunnits på senare tid då förtalandet ökat drastiskt på Internet. Personer behöver inte längre tåla förtalande eller kränkande tillmälen. Det går att stämma i vanligt civilmål.