Select Language / Välj Språk

Famljehem publicerar bilder på sociala medier

Hej

Jag undrar om ett familjehem, där ett barn är omhändertaget enlig SOL men där föräldrarna fortfarande har vårdnaden, har rätt att publicera bilder på barnet i sociala medier?

Enligt uppgifter från vissa som har insyn i sådana frågor får familjehemmet ej publicera bilder utan medgivande från vårdnadshavare.

// B

Signatur: 
//B

Kommentarer

En näringsidkare får ej utan tillstånd av vårdnadshavarna publicera bilder av personer som reklam för sin verksamhet.. Är det istället en kommunal verksamhet som ligger bakom så räknas det ej som näringsidkare. Ny personuppgiftslag kommer att göra det svårare med bildpubliceringar. Lyssna med datainspektionen vad de anser.
By Staffan Teste