Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Fem fall i Högsta domstolen

Bildombudsmannen AB är ombud i två nya fall i Högsta domstolen. Tidigare har Bildombudsmannen AB varit med och vunnit 2 fall i HD för sina klienter. Ett tredje fall förlorades med röstsiffrorna 3-2.

I januari 2017 kommer Christer Pettersson upp i Högsta domstolen igen. Det gäller då fotografen Jonas Lembergs bild av Christer Pettersson som målats av av en konstnär. HD kommer att hålla syn och granska fotografi och målning för att avgöra om målningen utgör en exemplarframställning av fotografiet. Det är första gången den nya lagstiftningen i upphovsrättslagen om att fotografen också har ett bearbetningsskydd som skall tolkas av domstolen. Fotografen Lemberg vann i Solna tingsrätt men förlorade i Svea Hovrätt. Nu avgör HD. Det femte fallet som HD kommer att tolka är om ett småmål (FT-mål) felaktigt kan av tingsrätt anses vara ett vanligt "stort" mål. Svea Hovrätt konstaterade att tingsrätten gjort fel, men att lagstiftningen och HD:s tidigare tolkning förhindrar att ngot kan göras när målet når hovrätten. Målet gäller en dom i Svea Hovrätt i fallet mellan Äventyrsgruvan och "Genusfotografen" i vilket Svea Hovrätt var oeniga (1-2) huruvida käranden ägde upphovsrätten eller ej. Den delen har HD förklarat vilande i avvaktan på avgörandet om småmål respektive vanligt mål.  Käranden dömdes i hovrätten att betala dryga rättegångskostnader som  inte skulle ha dömts ut om målet behandlats som FT-mål.