Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Finansbolag stämt

Ett finansbolag, AMFA Finans, har stämts vid tingsrätten i Varberg. Bolaget har otillåtet använt sig av en bildbyrås bilder i reklamutskick via email. Bildbyrån har kunnat konstatera att de stulna bilderna laddades ned från bildbyråns hemsida redan år 2006, dvs 4 år tidigare.

AMFA Finans har i sin tur låtot ett annat bolag Auktoritet Inkasso otillåtet använda de stulna bilderna.