Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Fotograf vann i Hovrätt

Allers Media AB dömdes att betala större skadestånd i Hovrätten för Nedre Norrland på måndagen den 26 november 2012.

Förlaget hade tidigare betalat 1 500 kr men hovrätten dömde att tidningen Se och Hör borde ha betalat 5 000 kr.

Se och Hör hade gjort sig skyldiga till upphovsrättsligt intrång genom att leta upp en bild på Internet och publicera den utan att få tillstånd av fotografen och utan att namnge upphovsmannen.

Bakgrunden till intrånget var att fotografen ordnat en auktion mellan tidningar som var intresserade av bilder på en man som sällskapade med en kvinna från TV-programmet ”Bonde söker fru”.

Expressen bjöd mest och köpte exklusiv ensamrätt till första publicering av fotografen från Östersund. Se och Hör nöjde sig inte med att komma som god tvåa i publiceringshänseende utan letade rätt på den aktuella bilden på en facebooksida och publicerade innan Expressen hunnit ut med sin story.

Efter en längre tvist betalade Se och Hör för sitt brytande av den exklusiva rätten, men ville bara betala 1 500 kr i skadestånd.

Fotografen ville inte låta sig nöjas med så lågt skadestånd för utelämnat namn och den skada fotografen lidit på marknaden utan överklagade till tingsrätten i Östersund. Tingsrätten i Östersund gick emot fotografen och ansåg att den betalning som Aller Media betalat redan tidigare var tillräckligt.

Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall med tre domare fann att fotografen hade belägg för sina krav och fann att skadestånd och utelämnat namn på fotograf, brott mot fotografens ideella rätt borde betalas med 5 000 kr, så Se och Hör får nu betala ytterligare 3 600 kr till fotografen.

Vittne i målet var bl.a. förbundsjuristen Olle Wilöf som gav hovrätten starkt stöd för att använda de av BLF angivna priserna i BLF:s cirkaprislista för foto.

Ombud i målet för fotografen har varit jur.kand. Staffan Teste, Bildombudsmannen AB och för Aller Media AB advokaten Per Österlind, Vinge KB.                                                         -----