Select Language / Välj Språk

Fotografering i förskolan

Hejsan!

Jag har försökt att ta reda på vad som verkligen gäller när det handlar om fotografering i förskolan.

Jag vet att vi som personal måste ha samtycke för fotografering av de barn som vistas på förskolan, samt hur vi får använda oss av bilderna.

Men hur är det igentligen med föräldrar och släktingar som kommer och fotograferar på förskolan?
Vad är det som gäller? Får föräldrar fotografera på förskolan? Fotografera sitt barn tillsammans med andras barn utan samtycke från andra "berörda" föräldrar/vårdnadshavare?

Med vänlig hälsning,
Malin

Signatur: 
Malin

Kommentarer

För att fotografera t.ex. på en järnvägsstation fordras tillstånd av den som ansvarar för byggnaden och detsamma gäller inom en förskola. Förskolan är ingen allmän plats som t.ex. en gata eller ett torg. Det är bara på allmänna platser som det är fritt att fotografera. För en förälder gäller samma regler som för en professionell fotograf. De måste begära tillstånd.
By Staffan Teste