Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Genusfotografen utan stöd i riksdagen

Skall det skilja mellan yttrandefrihet i tryckt skrift och på Internet? I samband med att riksdagen beslöt att ge upphovsmännen utökade möjligheter att inrätta nya avtalslicenser den 17 juni med en bred majoritet hade Maria Ferm (MP) motionerat i riksdagen om att det skulle vara samma rätt i upphovsrättslagen att använda bilder på Internet som i tryckta medier. Hon förslog att bisatsen "dock inte i digital form" skulle strykas i 23 § i upphovsrättslagen. Utskottet föreslog att motionen skulle avslås och riksdagens kammare beslöt med acklamation att avslå motionen. Ingen reservation mot beslutet finns noterad på riksdagens hemsida.