Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

GP och Ekeroth får ej prövning i HD

HD har nu beslutat att inte ge Göteborgs-Posten och Kent Ekeroth i Högsta domstolen. Därmed slår HD fast att domen från hovrätten i Göteborg gäller. I domen konstaterades att GP gjort intrång i Ekeroths upphovsrätt  när de använde stillbilder från Ekeroths film från en natt i Stockholm. GP hade i sitt överklagande till HD krävt att tidningens yttrandefrihet skulle ta över Ekeroths upphovsrätt, vilket HD nu säger nej till.