Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

The Guardian dömd betala för video

Den brittiska tidningen The Guardian har av Attunda tingsrätt dömts att betala en svensk videofilmare för utnyttjandet av en film på tidningens hemsida. The Guardian får ersätta filmaren såväl för skälig ersättning som för utelämnandet av den kvinnliga videofilmarens namn och skadestånd för oaktsamhet. Tidningen hade hävdat att svensk domstol inte hade jurisdiktion för att driva mlet i Sverige och att EU-domar skulle innebära att tidningen hade rätt att utnyttja en video som förekommit på youtube utan att behöva ersätta filmaren. I och med europeiska småmålslagen och andra rättsfall fastställde Attunda tingsrätt domstolens behörighet och eftersom den kvinnliga filmaren aldrig själv lagt upp sin video på Internet konstaterades the Guardians utnyttjande vara intrång.