Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

HD löser tvist om konst

HD har besvarat frågor från Stockholms tingsrätt om skillnaden mellan avbilda och återge. Konstverk stadigvarande placerade på allmän plats får inte avbildas och tillgängliggöras på Internet utan endast återges i tryckt form (i planet). Det är en strid mellan Bildupphovsrätt och Wikimedia som nu avgjorts av Högsta Domstolen. Stockholms tingsrätt kommen nu att avgöra penningfrågan mellan de båda parterna. Det intressanta med HD:s avgörande är att konstnärerna nu kan få betalt när deras konstverk läggs ut på Internet. Detsamma gäller arkitekter som skapar hus som innehar verkshöjd, t ex tillbyggnaden på riksdagshuset m m. HD uttrycker sig visserligen att i sitt beslut har man bara fått frågan om tillgängliggörande på Internet via databas. Samtidigt påpekar HD att det saknar betydelse för frågan om tillgängliggörandet på Internet är kommersiellt eller inte. Dags för nästa dom om arkitektritade hus på Internet med andra ord. Se HD-domen