Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

HD prövar hovrättsdom om Christer Petterssonbilden

Högsta domstolen meddelade den 8 februari 2016 prövningstillstånd för hovrättsdomen om bilden på Christer Pettersson, som utnyttjades av en konstnär. När i tiden målet kommer att avgöras i HD är ännu oklart. HD skall nu avgöra om det skall bli en muntlig förhandling i rätten med syn eller om målet skall avgöras på handlingarna.

Fotografen Jonas Lemberg överklagade den friande domen från Svea Hovrätt som gav konstnären Markus Andersson rätt att måla av Lembergs porträttfotografi av Christer Pettersson. Såväl Solna tingsrätt, där Lemberg vann målet, som Svea Hovrätt har påtalat avsaknaden av svensk rättspraxis i saken.

- Det kan inte vara rimligt att en fotografs porträttfotografier kan utnyttjas på det sätt konstnären gjort i detta fall, säger Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, ombud för Jonas Lemberg. Svensk lagstiftning ändrades 1994 och gav fotograferna ett större skydd mot bearbetning av andra. Nya Eu-domar visar också att skyddet för fotografiska verk skall vara högt. Svea Hovrätt har inte tagit hänsyn till europeisk praxis i den här frågan.

Högsta domstolen får nu för första gången ge en praxis vilket skydd fotograferna skall ha gentemot bearbetning och kopiering.

- Det vore orimligt om inte Högsta domstolen ger fotografen rätt i det här ärendet, säger Staffan Teste. Lagändringen 1994 skulle då vara helt meningslös och fotografernas rättigheter flyttas tillbaka till före 1994 när gamla fotolagen gällde.

-Svea Hovrätt hade i sin dom talat om att konstnären fått fram ett annat uttryck, andra rynkor och annat ljus. Detta är helt fel. Rynkorna är nästa identiska på målningen som på fotografiet och en invertering av ljuset på fotografiet respektive målningen visar att ljus och skuggor är i stort sett identiska. Konstnären har ju också erkänt att han använt fotografiet som förlaga.

Svea Hovrätt vände helt uppoch ned på Solna tingsrätts dom där fotografens rättigheter tog över konstnären Markus Anderssons målning. Konstnären Andersson dömdes i tingsrätten till exemplarframställning av Lembergs fotografi av Christer Pettersson.  Andersson hade skapat en målning av Christer Pettersson i ett ökenlandskap tillsammans med en bock. Målningen ingick i en serie målningar Andersson kallade  ”Svenska Syndabockar”.

- En fotograf får nu äntligen i domstol också rätt gentemot en konstnär, sa då Lembergs ombud jur. kand. Staffan Teste, Bildombudsmannen AB, som drev målet i tingsrätten för Lembergs räkning.

Det är första gången sedan fotografi togs in i upphovsrättslagen som fotografiskydd gentemot bearbetning vid målning prövas i domstol. 1989 förlorade en fotograf gentemot en konstnär i Högsta domstolen just därför att fotografi den gången (i gamla fotolagen)  inte hade något bearbetningsskydd.

Solna tingsrätt konstaterade att Lembergs fotografi av Christer Pettersson är att anse som ett fotografiskt verk och att konstnären Magnus Andersson vid sin avbildning av fotografiet inte framställt något nytt och självständigt verk. Konstnären skall ersätta Lemberg med näramer 20 000 kr för intrånget i Lembergs upphovsrätt samt rättegångskostnader.