Select Language / Välj Språk

Hur vet man om ett citat är skyddat?

Hej!
Jag har flera frågor som jag hoppas du kan hjälpa mig med.
Jag vill ta fram en produkt med citat, mer eller mindre kända. Är det ok, om jag anger källan? (För jag måste väl ange den?)

Om citatet är så pass känt att jag kan hitta det i en samling aforismer (i bokform) kan jag då utgå från att det är ok att använda det?

Hur ska jag kunna ta reda på om ett citat / uttryck är skyddat?
Om det är t.ex. samma ord som i en boktitel, kan det då vara skyddat (inte räknas som citat)?

Om du inte kan svara på alla frågor, vart kan jag då vända mig istället för svar?

Tusen tack för denna service!

Signatur: 
ck

Kommentarer

När det gäller litterära texter finns en citaträtt. Att återge ett kortare stycke är tillåtet. Så är citatet t.ex. från en bok finns rätten att återge det med citaträtten. I den händelse citatet är en boktitel kan det i vissa sammanhang vara skyddat och den som ger ut boken kan möjligen kräva ersättning för snyltande på annans produkt om det inte är så att citatet är vida spritt eller som ovan ur en bok eller längre textstycke. Det är nog omöjligt att ge ett allmänt svar utan att se citatet och göra en bedömning från fall till fall.
By Staffan Teste