Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Lundagård till Högsta domstolen?

Såväl fotografen som tidningen Lundagård har överklagat hovrättsdomen i vilken studenttidningen fick ersätta fotografen för utnyttjandet av ett annonsverk i kritiska sammanhang på Internet.
     Fotografen som inte fick sitt namn angivet när annonsverket användes redaktionellt har överklagat att hans verk då kunde användas överhvudtaget ens i den tryckta tidningen och studenttidningen vill slippa betala för Internetanvändandet.

Återstår att se om HD beviljar prövningstillstånd.