Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Ny lag föreslås om avtalslicenser

Regeringen har lagt fram ny lag om avtalslicenser. I det nya lagförslaget finns även ett förslag till en generell avtalslicens. Det nya lagförslaget kan komma att påverka licensering av kopiering på arbetsplatser och myndigheter. Upphovsrättsorganisationen Bonus Presskopia säljer idag licenser på den privata marknaden vid sidan om kopiering inom skolor. Med den nya lagen, som föreslås trädas ikraft 1 november, får Bonus Presskopia större möjligheter att utöka sin aktivitet på den privata marknaden. Lagförslaget lades fram i april och avsikten är att lagen skall beslutas i riksdagen före sommaren.