Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Nya avtalslicenser dröjer

Justitiedepartementet meddelar återigen att det dröjer innan lagförslag om nya avtalslicenser i Sverige kommer att föreslås. Justitiedepartementet har arbetat med förslag under senaste året och det har hetat att förslaget skulle läggas fram hösten 2011, sedan  våren 2012, därefter före sommaren 2012.

Nu ser det ut att komma tidigast våren 2013. Bland upphovsmännens organisationer är intresset stort för att förslaget skall bli verklighet då det väntas ge utrymme för nya licenzseringar för upphovsmännen inom olika områden bl.a inom det digitala området.