Select Language / Välj Språk

Obetald faktura till företag som gått i konkurs

Hej,

Jag skickade en faktura till ett reklamföretag för att de glömt namnangivelse vid publicering av en bild de köpt av mig. De skickade pdf där mitt namn saknades, men de skulle kolla säkert innan de betalade.

Jag skickade fakturan den 4 juni (förfallodatum 18 juni), men enligt allabolag.se så har konkurs inletts den 1. juli. Eftersom företaget inte svarade på mail så skickade jag en ny faktura med förseningsavgift och ränta, men ännu inget svar.

Har jag möjlighet att få betalt, eller försvann den möjligheten med konkursen?

Med vänliga hälsningar
Martin

Signatur: 
Martin

Kommentarer

Det kan finnas möjlighet att få någon form av ersättning av konkursförvaltaren om det blir t.ex. ackord i konkursen. Det är dock inte alltid säkert att fotografens namn behöver finnas med i reklamsammanhang. Däremot skall källa anges och speciellt allvarligt är det om din copyright t.ex. suddats ut vid bildpubliceringen. Kronofogdemyndigheten vet ibland vem som har hand om konkursen eller tingsrätten på den ort där företaget hade sitt säte.
By Staffan Teste