Select Language / Välj Språk

Ok att publicera bild utan samtycke?

Jag och en vän var på semester utomlands. På det hotellet vi bodde, kom ett resebolag från Sverige och tog bilder på hotellet.
Nu finns vi med i bakgrunden på ett av fotona som dom tog (utan att vi visste detta) och detta är publicerat på deras hemsida. Vi tycker att man ser att det är vi även om vi är suddiga. Är det verkligen ok att publicera kort där vi är med utan vårat samtycke??

Signatur: 
A

Kommentarer

Att en näringsidkare publicerar eller tillgängliggör bilder i reklam strider gentemot lagen om namn och bild i reklam. Det går att kräva ersättning. För att få framgång i domstol skall dock personerna på bilden vara igenkännbara. Är bilden så suddig att det är bara ni själva som kan känna igen er räcker inte för en fällande dom i tvistemål. Lagen är dock bestämd på den här punlten och kan ni få en åklagare att ta upp fallet bör ni ha större framgång.
By Staffan Teste