Select Language / Välj Språk

Preskriptionstid

Jag har hittat bilder som utan mitt medgivande använts på skivomslag och CD från 1989. Hur lång är preskriptionstiden för en sådan bildstöld.

Signatur: 
SE

Kommentarer

Normalt är preskriptionen 10 år. Men det finns de jurister so hävdar att fortsätter intrånget, försäljning t ex, pågå så förlängs den tiden. Pågår intrång fortsatt idag så skulle det fortfarande vara möjligt att hävda intrång. Jag har inte hittat några domar om detta.
By Staffan Teste