Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Rättegångskostnad testas i EU-domstolen

Svea Hovrätt har nu begärt ett förhandsavgörande hos EU-domstolen. Bildombudsmannen är ombud för en svensk videofilmare som fått sin film utnyttjad av en fransk tidning. Videofilmaren fick rätt vid Attunda tingsrätt men domstolen utdömde inga rättegångskostnader, då filmaren inte fick ut allt som begärts i stämningen. Rättens beslut överklagades. Nu vill Svea Hovrätt ha reda på hur EU skall tolka frågan om rättegångskostnader då fallet är ett europeiskt småmål och EU har en annan skrivning i EU-direktiv om rättegångskostnader och hur dessa skall fördelas än vad som sägs i svensk lagstiftning,

Bildombudsmannen har varit ombud i sex olika mål som avgjorts i HD men det är första gången de är ombud i en tvist som EU-domstolen får avgöra.