Select Language / Välj Språk

Rättsfall - se fler under rubriken "Aktuellt - Rättsfall"

Rättsvårdande intresse möjliggjorde intrång. Målet överklagat.

Datum 2017-02-17

En författare som fått ett outgivet verk utnyttjat utan tillstånd i en vårdnadstvist får finna sig i detta anser Stockholms tingsrätt i en dom i ett upphovsrättsligt tvistemål. Kvinnan utnyttjade författarens opublicerade verk i "rättsvårdande intresse" då hon påstod i rätten i ett annat mål om vårdnad av barn att det som författaren skrivit var sant och att hon skulle ha ensam vårdnad om sitt barn. Utnyttjande av verk i rättsvårdande intresse möjliggör att verk kan utnyttjas i en undantagsregel även om det annars skulle vara intrång, konstaterar domstolen. Domstolen tar inte hänsyn till att kvinnan utnyttjat verket till sin egen fördel i en vårdnadstvist utan dömer till kvinnans fördel. Domen går tvärtemot en tidigare dom där en kommun utnyttjat fotografier utan tillstånd som bevismaterial i en tvist. Då dömde hovrätt till upphovsmannens fördel gentemot kommunen. Författaren har överklagat och fått prövningstillstånd. Mlet skall nu avgöras i hovrätt.