Select Language / Välj Språk

Se vart bilden är tagen

Om jag tar en bild på min iPhone och sedan lägger ut den på min blogg eller har den som profilbild på Facebook . Går det att spåra vart den är tagen ifrån?

Signatur: 
Eric

Kommentarer

I de fall du avser om det efteråt går att spåra om bilden tagits med din iphone beror det på vilken bildinformation som har följt med vid uppläggningen på Internet. Utan sådan infromation kan det vara svårt. I de fall du avser att du fotograferar av en annan bild som någon annan är upphovsman till så kan alltid den personen upptäcka att det är hans eller hennes bild. Det finns söksystem på Internet som gör att det går att söka efter en specifik bild och se om denna bild otillåtet utnyttjats på annan plats. I sådant fall gör den som lägger ut en sådan bild skyldig till upphovsrättsintrång.
By Staffan Teste