Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Skyttedal får prövning i hovrätt

Patent- och Marknadsöverdomstolen, Svea Hovrätt, har beslutat att pröva tingsrättens dom mellan Skyttedal och DN. Prövningstillståndet beviljades måndagen den 13 februari. PMÖD komer därigenom att ta ställning till om en bilder på varningsskylt för minfält och kaktus kan anses vara dagshändelse. Om DN:s elektroniska sociala medier kan anses vara tidning och tidskrift, om det inte för intrång i namnfråga skall utgå skadestånd, om privat facebooksida kan anses vara offentliggjord mm. Parterna skall inomma med yttranden i slutet av februari.