Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

SVD skyldiga till upphovsrättsligt intrång

Kent Ekeroth vann upphovsrättsmål mot Svenska Dagbladet

Lunds tingsrätt dömde på fredagen Svenska Dagbladet att betala Kent Ekeroth 18 000 kr för intrång i hans upphovsrätt genom att publicera stillbilder och filmer. Kent Ekeroth hade begärt just 18 000 kr för det otillåtna utnyttjandet. Tingsrätten konstaterade också att det stred mot god sed att SVD inte namngav Ekeroth som upphovsman. Däremot anser tingsrätten att det inte var visat att upphovsmannen lidit någon skada av brottet gentemot god sed och dömer inte ut något skadestånd för detta.

Tingsrätten dömer också ut full rättegångsersättning för Ekeroth.

- Det är glädjande att Lunds tingsrätt bifaller helt Ekeroths krav på ersättning för intrång och ersättning, säger Staffan Teste, Bildombudsmannen AB som företrätt Ekeroth i Lund. Det visar att det inte går att utnyttja en upphovsmans material utan att fråga först.

- Det som är oroande för upphovsmännen generellt är att rätten inte vill ersätta för brott mot god sed, nämligen att utelämna namn på upphovsmän. Rättens formulering att det inte är visat någon skada för att upphovsmannens namn utelämnas rimmar illa med den branschpraxis som gäller. Rätten uttalar sig också om att eftersom det inte är en professionell fotograf/filmare som svarat för skapandet av foto och film skulle ersättningen vara lägre. Det bryter mot två hovrätters domar som tidigare förklarat att det saknar betydelse när det gäller att utdöma ersättning huruvida upphovsmannen är amatör eller ej.