Select Language / Välj Språk

Nyhet - se fler under rubriken "Aktuellt - Nyheter"

Zara förlorade forumfråga, förlikte

En fotograf vann forumfråga gentemot klädesföretaget Zara vid Uppsala tingsrätt. Fotografen boende i Uppsalaområdet har stämt Zara för att otillåtet ha utnyttjat hans grafittimålningar som fotografier vid försäljning av ett bälte över världen. Zara bestrider och krävde att målet skulle flyttas till Stockholms tingsrätt. Uppsala tingsrätt har nu beslutat att målet skall handläggas i Uppsala och inte i Stockholm då skadan för fotografen skett i Uppsala och inte i Stockholm som Zaras ombud hävdat. Mlet har nu förlikts mellan parterna.